I
PL
EN

Oferty współpracy

Oferta współpracy

Opracowanie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia strategii biznesowej dla RUNMAGEDDON
 

Oferta obejmuje opracowanie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa- rozeznanie, rynku, uwarunkowań i możliwości pozyskania potencjalnych klientów. Koszt oszacowano na podstawie dokonanego rozeznania stawek rynkowych w obszarze opracowania strategii biznesowej. Strategia dotyczy wprowadzenia usług na 5 rynków (kraje z UE).
 

Specyfikację zawierającą szczegóły oferty udostępniamy w odpowiedzi na przesyłane zapytania.
 

Osoba kontaktowa: Marek Podgórski, E-mail: marek@runmageddon.pl

 

 

Oferta współpracy

Usługi doradcze i prawne związane z wprowadzeniem produktów RUNMAGEDDON do wybranych krajów Unii Europejskiej
 

Oferta obejmuje usługę doradcze dotyczącą umiędzynarodowienia przedsiębiorcy pod względem formalno – prawnym oraz znalezieniu kontrahentów danym na rynku. Zakres obejmuje m.in. tematy związane z wyszukiwaniem i doborem partnerów, przygotowaniem wzorów umów handlowych z uwzględnieniem specyficznych przepisów formalnych, obowiązujących na danym rynku a także wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.
 

Szczegóły techniczne oferty udostępniamy w odpowiedzi na przesyłane zapytania.
 

Osoba kontaktowa: Marek Podgórski, E-mail: marek@runmageddon.pl

 

 

Oferta współpracy

Opracowanie materiałów związanych z bezpieczeństwem przeszkód wymaganej w Wielkiej Brytanii
 

Oferta obejmuje opracowanie dokumentacji/procedur związanej z bezpieczeństwem przeszkód wymaganej w Wielkiej Brytanii, zarówno dla potrzeb sprzedażowych jak i formalnych w przypadku organizacji biegu przeszkodowego zagranicą.
 

Osoba kontaktowa: Marek Podgórski, E-mail: marek@runmageddon.pl