I
EN
Instagram

Oferty współpracy

Oferta współpracy

Usługi informatyczne związane z projektem i modyfikacją strony internetowej www.runmageddon.pl
 

Oferta obejmuje zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego systemu informatycznego Runmageddonu, którego głównymi elementami będą nowa strona internetowa oraz zaprojektowany dla niej system CMS.
 

Specyfikację zawierającą szczegóły oferty udostępniamy w odpowiedzi na przesyłane zapytania.
 

Osoba kontaktowa: Dominik Kamrowski, IT Manager. E-mail: dominik@runmageddon.pl

 

 

Oferta współpracy

Usługi IT związane z rozbudową strony o informacje o eksporcie usług
 

Oferta obejmuje rozbudowę obecnej strony internetowej Runmageddonu (w 3 wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz czeskiej) o informacje związane z eksportem marki na rynki zagraniczne, zarówno na płaszczyźnie technicznej (nowego rodzaju podstrony i rozwiązania), jak i contentowej.
 

Szczegóły techniczne oferty udostępniamy w odpowiedzi na przesyłane zapytania.
 

Osoba kontaktowa: Dominik Kamrowski, IT Manager. E-mail: dominik@runmageddon.pl

 

 

Oferta współpracy

Modernizacja strony www.runmageddon.com
 

Oferta obejmuje przygotowanie treści tekstowych i graficznych na potrzeby rozbudowy anglojęzycznej witryny internetowej Runmageddonu. I etap obejmuje tłumaczenie treści już obecnych na stronie w języku polskim, II etap - bieżące tłumaczenie i przygotowywanie dedykowanych materiałów.
 

Osoba kontaktowa: Dominik Kamrowski, IT Manager. E-mail: dominik@runmageddon.pl