I
EN CZ
Instagram

Regulamin

Poniższy Regulamin odnosi się do każdej z imprez firmowanych logo Runmageddon. Elementy, które różnią się między imprezami są opisane w podstronach dotyczących poszczególnych imprez w zakładce IMPREZY

 

I. CEL IMPREZY

Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego i masowego, które wymaga połączenia:

1. Umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej.

2. Rywalizacji z umiejętnością i chęcią współpracy.

3. Wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

 

II. ORGANIZATOR

1. Organizatorem wszystkich imprez (w tym treningów) z cyklu Runmageddon jest Fundacja Runmageddon we współpracy z firmą Extreme Events Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20 w Warszawie 02-972 o numerze NIP: 9512381323

 

III. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

1. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie są rozstawione przeszkody, które zweryfikują Waszą sprawność, skoczność, siłę a przede wszystkim odporność psychiczną uczestników. Niezbędne będzie też poczucie dystansu wobec siebie, ponieważ nikomu nie pozwolimy ukończyć biegu czystym… 

 

IV. TERMIN BIEGU

Vide: o poszczególnych zawodach.

 

V. MIEJSCE BIEGU

Vide: o poszczególnych zawodach.

 

VI. PRZESZKODY

Na trasie czekają na Was przeszkody, wśród których - w zależności od edycji - można wyróżnić:
1. naturalne:  bagno, stawy, drzewa, górki, morze
2. sztuczne, do których najbliższą analogią jest wojskowy tor przeszkód: ściany, liny, trawersy poziome, przeszkody z gonitw końskich, pajęczyny linowe, zasieki, pod którymi trzeba się przeczołgać oraz kilka dodatkowych atrakcji, które z pewnością pozostaną w Waszej pamięci na długo,
3. błotne, ponieważ chcemy mieć pewność, że nikt nie ukończy biegu będąc czystym,
 

VII. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które:

1. W dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; wyjątek stanowi Runmageddon Rekrut, na który za zgodą rodziców dopuszczamy również uczestników w wieku 16-18 lat (rodzic musi podpisać zgodę osobiście w biurze zawodów) .

2. Dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.

 

VIII. ZASADY ZAPISÓW

1. Limit uczestników jest ustalany oddzielnie dla każdej imprezy.

2. Aby zapisać się na bieg, należy wypełnić elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.runmageddon.pl lub www.runmageddon.com oraz dokonać wpłaty wpisowego.

3. Zgłoszenia do wzięcia udziału w biegu przyjmowane są do tygodnia dnia startu włącznie, przy czym osoby zapisane w ostatnim tygodniu nie mają gwarancji kompletności pakietu startowego.

4. Zapisy on-line zamykane są 3 dni przed daną imprezą.

5. Możliwość zapisu z wykorzystaniem wcześniej zakupionego vouchera / kodu zniżkowego wygasa na 5 dni przed imprezą. 

 

IX. OPŁATA STARTOWA
1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów (patrz: cennik), o wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

2. Zespoły mogą skorzystać ze zniżek od 20 do 40 PLN - vide: cennik. Zniżka drużynowa rozliczana jest wyłącznie w stacjonarnym sklepie Runmageddon lub w punkcie zapisów na bieg na podstawie kuponu Runmageddon wydawanego w Biurze Zawodów (w godzinach jego otwarcia). Nie ma obowiązku, aby członkowie danej drużyny startowali w tej samej serii biegu.

Przy zapisie w Biurze Zawodów uczestnik NIE otrzymuje zniżki drużynowej, ale może dołączyć do drużyny.

3. Wpisowe należy wpłacać na konto podane przy rejestracji z tytułem wpłaty wygenerowanym przez system rejestracyjny.

4. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto numer:

93 2490 0005 0000 4520 8164 9744
Fundacja RUNMAGEDDON
00-724 Warszawa

W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który otrzymaliście na maila. 

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU 

1. W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, tj. zapisania się na bieg i opłacenia go, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Fundację Runmageddon z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska 9/143, 00-724 Warszawa, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot na adres e-mail: kontakt@runmageddon.pl

4. W przypadku odstąpienia od umowy Runmageddon zwróci wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. W terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem biegu, na który dokonano zapisu, mają Państwo możliwość rezygnacji z uczestnictwa w biegu. Rezygnacji dokonuje się w sposób przewidziany dla odstąpienia od umowy, jednakże terminem rezygnacji z umowy jest dzień doręczenia informacji, a nie dzień jej wysłania.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w biegu w terminie późniejszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy, nie zwracamy Państwu otrzymanych płatności, ale udzielamy rabatu w wysokości 50% otrzymanych płatności na start w innym organizowanym przez nas biegu. Indywidualny kod zniżkowy zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem przyjęcia rezygnacji i może być wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia rezygnacji.

 

XI. ŚWIADCZENIA. 
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

1. Możliwość wzięcia udziału w biegu, Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje o tego typu sytuacjach zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.

2. Zestaw startowy (szczegóły na podstronach poszczególnych imprez).

3. Pamiątkowy medal bądź inny upominek poświadczający fakt ukończenia biegu (pod warunkiem dotarcia do mety).

4. Coś do picia (również pod warunkiem dotarcia do mety).

 

XI. KLASYFIKACJE

Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

1. Kobiety – miejsca I-III w Serii Elite.

2. Mężczyźni – miejsca I-III w Serii Elite.

3. Klasyfikacja Drużynowa (klasyfikacja wg sumarycznego czasu pięciu najlepszych zawodników).

4. Inne klasyfikacje zgodnie z info na podstronach poszczególnych eventów.

5. Klasyfikacja Masters - przeznaczona dla Uczestników, którzy w dniu startu mają ukończone 40 lat życia. Wyróżnienia przyznawane są tylko, jeżeli na 7 dni przez data startu na liście startowej znajduje się co najmniej 3 osób danej płci powyżej 40 roku życia. Wyróżnienia przyznawane są jedynie dla Uczestników, którzy startowali w serii Elite. Mastersów obowiązują te same zasady, co pozostałych Uczestników serii Elite. 

 

XII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.

Warunki atmosferyczne w połączeniu z wycieńczeniem organizmu mogą też spowodować hipotermię.

2. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.

3. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.

4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do Uczestnika. 

 

XIII. DANE OSOBOWE

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 

XIV. OCHRONA WIZERUNKU

1. Uczestnicy biegu RUNMAGEDDONu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.
2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: kontakt@runmageddon.pl  ewentualnie poprzez Fanpage na Facebooku www.facebook.com/runmageddon.