Regulamin Superligi RMG 2023

REGULAMIN SUPERLIGI RMG 2023

 

Superliga RMG w sezonie 2023 dzieli się na: 

 • Superligę RMG Elite 2023 - klasyfikacja indywidualna Elite
 • Superligę RMG Team 2023 - klaysfikacja drużynowa Elite
 • Superligę RMG Games 2023 - klaysifkacja indywidualna w formule Games

 

Pula nagród finansowych w Superlidze RMG 2023 wynosi 50.000 zł.

 

 

§1

SUPERLIGA RMG ELITE 2023


1. Objaśnienie terminów:


1.1. Superliga RMG Elite:

Przedsięwzięcie prowadzone na wszystkich zawodach Runmageddon w formułach: Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra w seriach Elite. Ogłoszenie wyników oraz dekoracja odbędzie się podczas ostatniego Runmageddonu w roku 2023 - Runmageddon Finał Ligi 10.2023. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonić najlepszego uczestnika biegów Runmageddon w danym sezonie bez podziału na kategorie wg płci. Przedsięwzięcie trwa od pierwszego wydarzenia czyli od „Zimowy Runmageddon 4/5.02.2023” do ostatniego w danym sezonie, który prawdopodobnie odbędzie się w październiku 2023.


1.2. Klasyfikacje:

W Superlidze RMG Elite prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

 • Generalna, sumująca 7 najlepszych Wyników Punktowych uzyskanych przez Uczestników w klasyfikacji Elite Kobiet bądź Elite Mężczyzn podczas biegów Runmageddon w sezonie 2023

1.3. W przypadku takiej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane dodatkowe zmienne, w następującej w kolejności:

 • liczba startów 
 • liczba ukończonych biegów Ultra
 • liczba ukończonych biegów Hardcore
 • liczba ukończonych biegów Classic
 • liczba ukończonych biegów Rekrut

 

1.4. Bieg:

Biegi Runmageddon odbywające się na formułach: Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra, tylko i wyłącznie w seriach Elite.


1.5. Seria Elite:

Seria z pomiarem czasu stworzona na potrzeby rywalizacji sportowej uczestników, posiadająca obowiązek pokonania wszystkich przeszkód z wyłączeniem tych, które posiadają karną pętlę oraz tylko 1 próbę pokonania. Zasady tej serii opisane są szerzej w Regulaminie Serii Elite. 

 

1.6. Pierwszeństwo startu

W pierwszej serii ELITE pierwszeństwo startu mają osoby, które w rankingu Superligi RMG Elite plasują się w TOP50 w danej kategorii płciowejAktualny ranking Superligi znajduje się tu: LINK

 

1.7. Uczestnik:

Osoba, która spełniła warunki przystąpienia do biegu opisane w Regulaminie Biegów Runmageddon w pkt. VII

 

1.8.Organizator:

Organizatorem Superligi RMG Elite 2023 jest Extreme Events Sp. z o.o. oraz Fundacja Runmageddon.
Sezon: Okres w którym organizowane są biegi Runmageddon w przypadku Superligi RMG Elite 2023 jest rok kalendarzowy 2023. Zaczynając od pierwszego eventu „Zimowy Runmageddon 4/5.02.2023 r. kończąc na ostatnim biegu w roku – prawdopodobnie w październiku 2022.

 

1.9. Nagrody: 

W Superlidze RMG Elite przyznawane będą nagrody dla 30 najlepszych Uczestników Klasyfikacji Generalnej zgodnie z ninejszym regulaminem oraz Regulaminem odbioru nagród.

 

1.10. Tabela Superligi: 

Tabela ukazująca uczestników wg sumy 7 najlepszych Wyników Punktowych Biegów, które zdobyli w określonym czasie klasyfikacji Superligi. Tabela dostępna jest na stronie Superligi RMG 2023.


1.11. Wynik Punktowy: 

Wynikiem Punktowym nazywa się liczbę punktów zdobytą przez Uczestnika w danej klasyfikacji podczas biegu, która zostaje przemnożona przez wartość formuły, na której punkty zostały zdobyte.


1.12. Wynik Ligowy: 

Wynikiem Ligowym jest suma 7 najwyższych Wyników Punktowych zdobytych przez Uczestnika.
 

1.13. Formuła: 

Bieg rozgrywany na dystansach ok: 6 km (Rekrut), 12km (Classic), 21 km (Hardcore), 42 km (Ultra)
 

1.14. Wartość Formuły: 

Wartością formuły określa się liczbę, przez którą przemnaża się punkty zdobyte przez uczestników w danym Biegu. Liczba ta różni się w zależności od formuły Biegu. 
Wartości poszczególnych formuł:

 • Rekrut = 1, 
 • Classic = 1,25, 
 • Hardcore by Tarczyński = 1,5, 
 • Ultra = 1,75.


1.15. Wartość Formuł na Finale: 

Wartość formuł podczas Finału Ligi RMG 2023 ma mnożnik 1,5, tj.:

 • Rekrut = 1,5,
 • Classic = 1,875,
 • Hardcore by Tarczyński = 2,25,
 • Ultra = 2,625.

 

1.16. Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Superlidze Runmageddonu 2023. Celem Superligi jest wyłonienie najlepszych Uczestników w określonym czasie w biegach
Runmageddon w klasyfikacji bez podziału na kategorie płciowe. 
Przystąpienie do rywalizacji w Superlidze nie wymaga dodatkowych rejestracji. 
Superliga dotyczy tylko i wyłącznie startów w serii Elite w formułach Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra.

 

1.17. Klasyfikacje i nagrody

W Superlidze RMG Elite prowadzona jest Klasyfikacja Generalna, która sumuje 7 najwyższych Wyników Punktowych Biegów uzyskanych przez uczestników w serii Elite Kobiet lub Elite Mężczyzn podczas biegów Runmageddon w danym sezonie.

 

Organizator zapewnia nagrody finansowe dla trzydziestu najlepszych uczestników w Klasyfikacji Generalnej. Łączna pula nagród wynosi 35 000 zł brutto. Nagrody wypłacane są w gotówce.
 

 

1.18. Schemat nagradzania na koniec sezonu w Klasyfikacji Generalnej Superligi RMG Elite:

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
nagroda 5000 3500 2500 1750 1500 1400 1300 1200 1100 1000 975 950 925 900 875 850 825 800 775 750 725 700 675 650 625 600 575 550 525 500

 

1.19. Punktacja tabeli Superligi oraz Wartość Formuł

Punkty do poszczególnych klasyfikacji są przyznawane pierwszym 30 Uczestnikom w klasyfikacjach:
Elite Kobiet, Elite Mężczyzn. Schemat punktacji:

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
punkty 100 85 70 65 60 55 50 45 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1


Zdobyte punkty zostają przemnożone przez Wartość Formuły, podczas której zostały zdobyte, odpowiednio:

 • Rekrut = 1, 
 • Classic = 1,25, 
 • Hardcore by Tarczyński = 1,5, 
 • Ultra = 1,75.

Uzyskany wynik jest uznawany za Wynik Punktowy Biegu uzyskany przez danego Uczestnika.

 

*Wyjątkiem jest Finał Ligi Runmageddonu 2023, na którym wartości formuł mają mnożnik 1,5.

 • Rekrut = 1,5,
 • Classic = 1,875,
 • Hardcore by Tarczyński = 2,25,
 • Ultra = 2,625.

Organizator ma decydujący głos jakie formuły pojawią się na Finałowym Runmageddonie – ogłoszenie nastąpi nie później niż 2 miesiące przed planowym wydarzeniem. 


Punkty do klasyfikacji generalnej przyznawane są wg oficjalnych wyników biegu w klasyfikacji Elite Kobiet oraz Elite Mężczyzn. Tabela Superligi będzie aktualizowana po publikacji oficjalnych wyników z zawodów oraz dostępna na stronie Superligi RMG 2023.


1.20. Prawa Organizatora
Organizator zapewnia sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Superligi RMG ELITE 2023 w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny.
W takim wypadku data zakończenia funkcjonowania Superligi będzie uznawana za koniec rywalizacji, a obecna tabela Superligi stanie się tabelą końcową. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia biegu z rywalizacji w Superlidze post factum bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z klasyfikacji Superligi Runmageddonu 2023 w przypadku naruszenia zasad regulaminu. 

 

 

 

§2

SUPERLIGA RMG TEAM 2023

2.1. Superliga RMG TEAM 2023

Przedsięwzięcie drużynowe prowadzone na wszystkich zawodach Runmageddon w formułach: Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra w seriach Elite. Ogłoszenie wyników oraz dekoracja odbędzie się podczas ostatniego Runmageddonu w roku 2023 - Runmageddon Finał 10.2023. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonić najlepszą drużynę biegów Runmageddon. Przedsięwzięcie trwa od pierwszego wydarzenia czyli od „Zimowy Runmageddon 4/5.02.2023” do ostatniego w danym sezonie, który prawdopodobnie odbędzie się w październiku 2023.


2.2. Klasyfikacje:

W Superlidze prowadzona będzie następująca klasyfikacja drużynowa:

 • Generalna, sumująca 7 najlepszych Wyników Punktowych uzyskanych przez Drużynę w klasyfikacji Elite  podczas biegów Runmageddon w sezonie 2023

W przypadku takiej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane dodatkowe zmienne, w następującej w kolejności:

 • liczba startów członków danej Drużyny

 

2.3. Bieg:

Biegi Runmageddon odbywające się na formułach: Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra, tylko i wyłącznie w seriach Elite.


2.4. Seria Elite:

Seria z pomiarem czasu stworzona na potrzeby rywalizacji sportowej uczestników, posiadająca obowiązek pokonania wszystkich przeszkód z wyłączeniem tych, które posiadają karną pętlę oraz tylko 1 próbę pokonania. Zasady tej serii opisane są szerzej w Regulaminie Serii Elite.

 

2.5. Uczestnik:

Osoba, która spełniła warunki przystąpienia do biegu opisane w Regulaminie Biegów Runmageddon w pkt. VII

 

2.6. Drużyna Serii Elite 

Drużyna - 5 najszybszych członków zespołu, w którego skład wchodzi co najmniej 1 kobieta.

 

2.7. Organizator

Organizatorem Superligi RMG Team 2023 jest Extreme Events Sp. z o.o. oraz Fundacja Runmageddon.
Sezon: Okres w którym organizowane są biegi Runmageddon w przypadku Superligi Runmageddonu 2023 jest rok kalendarzowy 2023. Zaczynając od pierwszego eventu „Zimowy Runmageddon 4/5.02.2023 r. kończąc na ostatnim biegu w roku – prawdopodobnie w październiku 2023.

 

2.8. Nagrody: 

W Superlidze RMG Team przyznana zostanie nagroda dla jednej, najlepszej Drużyny w sezonie.

 

2.9. Tabela Superligi RMG TEAM: 

Tabela ukazująca drużyny wg sumy 7 najlepszych Wyników Punktowych Biegów, które zdobyli w określonym czasie klasyfikacji drużynowej Superligi. 


2.10. Wynik Punktowy: 

Wynikiem Punktowym nazywa się liczbę punktów zdobytą przez drużynę w danej klasyfikacji podczas biegu, która zostaje przemnożona przez wartość formuły, na której punkty zostały zdobyte.


2.11. Wynik Ligowy: 

Wynikiem Ligowym jest suma 7 najwyższych Wyników Punktowych zdobytych przez drużynę.
 

2.12. Formuła: 

Bieg rozgrywany na dystansach ok: 6 km (Rekrut), 12km (Classic), 21 km (Hardcore), 42 km (Ultra)
 

2.13. Wartość Formuły: 

Wartością formuły określa się liczbę, przez którą przemnaża się punkty zdobyte przez uczestników w danym Biegu. Liczba ta różni się w zależności od formuły Biegu. 

Wartości poszczególnych formuł:

 • Rekrut = 1, 
 • Classic = 1,25, 
 • Hardcore by Tarczyński = 1,5, 
 • Ultra = 1,75.


2.14. Wartość Formuł na Finale: 

Wartość formuł podczas Finału Ligi RMG 2023 ma mnożnik 1,5, tj.:

 • Rekrut = 1,5,
 • Classic = 1,875,
 • Hardcore by Tarczyński = 2,25,
 • Ultra = 2,625.

2.15. Klasyfikacje i nagrody


W Superlidze RMG Team prowadzona jest Klasyfikacja Generalna, która sumuje 7 najwyższych Wyników Punktowych Biegów uzyskanych przez drużynę w serii Elite podczas biegów Runmageddon w danym sezonie.

Organizator zapewnia nagrody finansowe dla trzech najlepszych drużyn w Klasyfikacji Generalnej. Łączna pula nagród wynosi 5 000 zł brutto. Nagrody wypłacane są w gotówce.


 
Schemat nagradzania na koniec sezonu w Klasyfikacji Generalnej Superligi RMG Team
:

1 miejsce - 5 000 zł

 

2.16. Punktacja tabeli Superligi RMG TEAM oraz Wartość Formuł

Punkty do poszczególnych klasyfikacji są przyznawane pierwszym 30 drużynom w klasyfikacji drużynowej.
 Schemat punktacji:

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
punkty 100 85 70 65 60 55 50 45 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1


Zdobyte punkty zostają przemnożone przez Wartość Formuły, podczas której zostały zdobyte,
tj.

 • Rekrut = 1, 
 • Classic = 1,25, 
 • Hardcore by Tarczyński = 1,5, 
 • Ultra = 1,75.

*Wyjątkiem jest Finał Ligi Runmageddonu 2023, na którym wartości formuł mają mnożnik 1,5.

 • Rekrut = 1,5,
 • Classic = 1,875,
 • Hardcore by Tarczyński = 2,25,
 • Ultra = 2,625.


Punkty do klasyfikacji generalnej przyznawane są wg oficjalnych wyników biegu w klasyfikacji drużyn. Tabela Superligi będzie aktualizowana po publikacji oficjalnych wyników z zawodów na
stronie www.runmageddon.pl.

 

Tabela Superligi RMG Team będzie dostępna pod adresem: LINK


2.17. Prawa Organizatora
Organizator zapewnia sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Superligi RMG Team 2023 w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny.
W takim wypadku data zakończenia funkcjonowania Superligi będzie uznawana za koniec rywalizacji, a obecna tabela Superligi stanie się tabelą końcową. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia biegu z rywalizacji w Superlidze post factum bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z klasyfikacji Superligi Runmageddonu 2023 w przypadku naruszenia zasad regulaminu. 


 

 

§3

SUPERLIGA RMG GAMES 2023

 

3.1. Superliga RMG Games 2023:

Przedsięwzięcie prowadzone na formule Games. Ogłoszenie wyników oraz dekoracja odbędzie się podczas warszawskiego Runmageddonu pod koniec września. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonić najlepszego uczestnika biegu Runmageddon Games w danym sezonie bez podziału na kategorie wg płci. Przedsięwzięcie będzie realizowane na 5 eventach: Wrocław 1.04, Kraków 13.05, Górski 22/23.07 oraz 2 innych lokalizacji.

 

3.2. Klasyfikacja:

W Superlidze RMG Games prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

Generalna, sumująca 3 najlepsze Wyniki Punktowe uzyskane przez Uczestników w klasyfikacji Kobiet oraz Mężczyzn podczas biegów Runmageddon Games w sezonie 2023
W przypadku takiej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane dodatkowe zmienne, w następującej w kolejności:

 • liczba startów 
 • zajęte miejsce na finale 
 • liczba zwycięstw 
 • liczba miejsc na podium

 

3.3. Bieg:

Bieg Runmageddon Games - specjalnie przygotowany tor przeszkód o długości od 100 m do 300 m. Na torze znajdować się będzie od 8 do 15 przeszkód.

 

3.4. Uczestnik:

Osoba, która spełniła warunki przystąpienia do biegu opisane w Regulaminie Biegów Runmageddon w pkt. VII

 

3.5. Punktacja tabeli Superligi oraz Wartość Formuł

Punkty do poszczególnych klasyfikacji są przyznawane pierwszym 30 Uczestnikom w klasyfikacjach:
Elite Kobiet, Elite Mężczyzn. Schemat punktacji:

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
punkty 100 85 70 65 60 55 50 45 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1


*Na Finale czyli na ostatnim biegu Games (09.2023) mnożnik wynosi 1,5.

 

3.6. Klasyfikacje i nagrody

Do ustalenia! Łączna pula nagród wynosi 10.000 zł brutto. Nagrody wypłacane są w gotówce(?)


Schemat nagradzania na koniec sezonu w Klasyfikacji Generalnej Superligi RMG Games:

 • 1. miejsce - 2 500 
 • 2. miesjce - 1 500
 • 3. miejsce - 1 000


Tabela Superligi będzie dostępna pod adresem: LINK


 

3.7. Prawa Organizatora


Organizator zapewnia sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Superligi RMG Games 2023 w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny.

 

W takim wypadku data zakończenia funkcjonowania Superligi RMG Games będzie uznawana za koniec rywalizacji, a obecna tabela Superligi stanie się tabelą końcową. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia biegu z rywalizacji w Superlidze post factum bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z klasyfikacji Superligi RMG 2023 w przypadku naruszenia zasad regulaminu. 

 

3.8. Regulamin Runmageddon Games

Zawodnicy oraz drużyny muszą pokonać wszystkie przeszkody. W przypadku startów w sztafetach, każdy zawodnik drużyny musi pokonać wszystkie przeszkody.
Korzystanie z pomocy wolontariuszy, osób należących do drużyny przeciwnej, obsługi i osób nieuczestniczących w biegu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. Z pomocy innych zawodników należących do tej samej drużyny można korzystać tylko w strefie do tego dedykowanej.
Przeszkoda zakończona dzwonkiem zaliczona jest TYLKO w przypadku, gdy zawodnik wyraźnie uderzy dłonią w dzwonek, który wyda dźwięk.
Przez kończynę górną rozumie się części ciała od ramienia do ręki.
Obowiązuje zakaz używania substancji klejących.
Nieopatrzone, otwarte rany z sączącą się krwią uniemożliwiają kontynuowanie biegu. Aby kontynuować bieg zawodnik może opatrzeć rany lub zatrzymać krwawienie.
Zawodnicy w eliminacjach startują w seriach 4 osobowych. Dokładna ilość osób w jednej serii organizator poda przed rozpoczęciem eliminacji.
Zawodnik, który mimo krwawiącej rany kontynuuje pokonywanie przeszkód, może zostać zdyskwalifikowany.
Zawodnicy oraz sztafety mają obowiązek trzymania się swojego toru. Zakazuje się ingerowania, osuszania, wycierania przeszkód przed przystąpieniem do ich pokonywania.
Pokonywanie przeszkód technicznych z zamontowanymi na stałe wiszącymi elementami, co do zasady, rozpoczyna się od pierwszego z elementów wiszących (drążka, kółka, kulki, liny).
Zawodnik w momencie oderwania nóg od belki startowej musi używać pierwszego wiszącego elementu.
Pokonywanie przeszkód technicznych z kołkami lub kółkami (Kołkownica, Ringi), które zawodnik przekłada pokonując przeszkodę, zaczyna się od pierwszych dwóch otworów/wystających drążków. Zawodnik w momencie oderwania nóg od belki startowej musi wisieć na pierwszych 2 elementach.
Powyższe tyczy się pokonywania przeszkód, które rozpoczynają Combosa. Jeśli któryś z powyższych elementów znajduje się w jego środku, zawodnik może używać elementów chwytanych w dowolnej kolejności.
Kolejność startu zawodników sztafety może być dowolna
W czasie zmiany zawodnika sztafety, która porusza się po torze zawodnik musi dotknąć zawodnika wchodzącego na tor. Kontakt musi nastąpić w strefie zmian.
Każdy zawodnik w drużynie musi ukończyć swoją sekcję toru w całości przed wejściem do strefy zmian i startem następnego zawodnika.
W strefie zmian może znajdować się tylko 1 zawodnik danej drużyny.
Zawodnicy, którzy nie biorą udziału w rywalizacji, muszą pozostać w strefie oczekiwania i mają zakaz wchodzenia do strefy zmian.
Zwycięża drużyna, której ostatni zawodnik, przekroczy linię mety jako pierwszy.
We wszystkich sytuacjach spornych lub nieopisanych w powyższym regulaminie interpretacja należy do Sędziego Głównego i Organizatora Runmageddon Games.

 

3.9. Przebieg zawodów indywidualnych:

Zawody podzielone są na 3 etapy: eliminacje, półfinały oraz finały.
Ilość miejsc do startu w eliminacjach jest ograniczona ilością wolnych miejsc przewidzianych w harmonogramie startów. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby miejsc w przypadku zapełnienia harmonogramu startów.
Organizator przedstawi dokładny harmonogram w dniu startów
Eliminacje wyłaniają zawodników zajmujących miejsca od 8 do ostatniego.
Do półfinału awansuje po 8 najlepszych czasów z kategorii kobiet i mężczyzn.
W półfinale startują najpierw kobiety, a następnie mężczyźni.
W pierwszym półfinale startują zawodnicy, którzy uplasowali się po eliminacjach na 1,4,6,7 miejscu, natomiast w drugim zawodnicy z 2,3,5,8 miejsca.
Etap półfinałowy wyłania zawodników zajmujących miejsca 5-8 w tabeli końcowej zawodów.
Do finału awansują po 4 najlepsze czasy z kategorii kobiet i mężczyzn.
W finale startują najpierw kobiety, potem mężczyźni.
Etap finałowy wyłania zawodników zajmujących miejsca 1-4 w tabeli końcowej.
Każdy zawodnik posiada tylko 1 start w ramach każdego etapu. Nie ma możliwości dokupienia dodatkowego startu.


3.10. Przebieg zawodów sztafetowych:

Zawody podzielone są na 2 etapy: eliminacje oraz finały.
Ilość miejsc do startu w eliminacjach jest ograniczona ilością wolnych miejsc przewidzianych w harmonogramie startów. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby miejsc w przypadku zapełnienia harmonogramu startów.
Organizator przedstawi dokładny harmonogram w dniu startów.
Eliminacje wyłaniają drużyny zajmujące miejsca od 5 do ostatniego w swojej kategorii.
Do finału awansują 4 najlepsze czasy z kategorii mieszanej, kobiet, mężczyzn.
Etap finałowy wyłania drużyny zajmujące miejsca 1-4 w tabeli końcowej w swojej kategorii.
Każda drużyna posiada tylko 1 start w ramach każdego etapu. Nie ma możliwości dokupienia dodatkowego startu.

 


 

Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
29/01.10.2023