Regulamin Superligi RMG KIDS 2023

REGULAMIN SUPERLIGI RMG KIDS 2023

 

§1. Objaśnienie terminów

1.1. Superliga:

Przedsięwzięcie prowadzone na wszystkich zawodach Runmageddon w formule KIDS, na których odbywa się formuła Elite. Ogłoszenie wyników oraz dekoracja odbędzie się podczas ostatniego wydarzenia w sezonie 2023, na którym odbędzie się bieg w formule Elite KIDS. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonić najlepszego uczestnika biegów Runmageddon KIDS w danym sezonie z podziałem na płci, bez podziału na kategorie wiekowe. Przedsięwzięcie trwa od pierwszego wydarzenia, na którym odbywa się formuła Elite KIDS (Trójmiasto, 15-16.04.2023) do ostatniego w danym sezonie, który odbędzie się we wrześniu/październiku 2023.
 

1.2.Klasyfikacja Generalna:

W Superlidze prowadzona będzie Klasyfikacja Generalna, sumująca 4 najlepsze Wyniki Punktowe uzyskanych przez Uczestników w klasyfikacji Elite Kids Dziewcząt bądź Elite KIDS Chłopców podczas biegów Runmageddon KIDS Elite w sezonie 2023.

W przypadku takiej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane dodatkowe zmienne, w następującej w kolejności:

 • liczba startów w sezonie w formule KIDS w serii Elite
 • liczba startów w sezonie w formule KIDS w serii Open
 • liczba startów w formule Family
   

1.3. Bieg:

Biegi Runmageddon odbywające się na formule KIDS tylko i wyłącznie w seriach Elite.

1.4. Seria Elite KIDS:

Seria z pomiarem czasu stworzona na potrzeby rywalizacji sportowej uczestników, posiadająca obowiązek pokonania wszystkich przeszkód z wyłączeniem tych, które posiadają karną pętlę oraz tylko 1 próbę pokonania. Zasady tej serii opisane są szerzej w regulaminie pokonywania przeszkód Kids, Junior, Family: https://cdn.runmageddon.pl/2021-10/rulebook_elite_runmageddon_1.pdf

Zapewniony start w pierwszej serii ELITE mają wszyscy uczestnicy, którzy zapiszą się i opłacą udział w wydarzeniu w miarę dostępności miejsc.
 

1.5. Uczestnik:

Osoba, która spełniła warunki przystąpienia do biegu opisane w regulaminie biegów runmageddon w pkt. VIIhttps://cdn.runmageddon.pl/2021- 04/regulamin_bieg_w_runmageddon_11_1.pdf

1.6. Organizator:

Organizatorem Superligi RMG KIDS 2023 jest Extreme Events Sp. z o.o. oraz Fundacja Runmageddon.
 

1.7. Sezon: 

Okres, w którym organizowane są biegi Runmageddon. W przypadku Superligi RMG KIDS 2023 jest to rok kalendarzowy 2023, w trakcie, którego serie Elite KIDS odbędą się 6 razy, począwszy od 16 kwietnia 2023. 

Lista wydarzeń z formułą Elite KIDS w sezonie 2023:

 1. 15-16.04.2023 | Gdynia Kolibiki
 2. 13.05.2023 | Kraków
 3. 10-11.06.2023 | Silesia
 4. 24.06.2023 | Bydgoszcz
 5. 26-27.08.2023 | Informacja zostanie podana wkrótce
 6. 30.09-01.10.2023 | Informacja zostanie podana wkrótce

Szczegółowy rozkład godzin startów dla poszczególnych kategorii wiekowych znajduje się na stronie w/w wydarzeń na www.runmageddon.pl
 

1.8. Nagrody: 

W Superlidze KIDS przyznawane będą nagrody dla 3 najlepszych Uczestników Klasyfikacji Generalnej Dziewcząt oraz 3 najlepszych Uczestników Klasyfikacji Generalnej Chłopców zgodnie z regulaminem Superligi oraz Regulaminem odbioru nagród: https://cdn.runmageddon.pl/2021- 05/zasady_odbioru_nagr_d_w_konkursach_i_zawodach_runmageddon_2.0.pdf
 

1.9. Tabela Superligi KIDS: 

Tabela ukazująca uczestników wg sumy wszystkich Wyników Punktowych Biegów, które zdobyli w określonym czasie klasyfikacji Superligi. 
 

1.10. Wynik Punktowy: 

Wynikiem Punktowym nazywa się liczbę punktów zdobytą przez Uczestnika w danej klasyfikacji podczas biegu.
 

1.11. Wynik Ligowy:

Wynikiem Ligowym jest suma wszystkich Wyników Punktowych zdobytych przez Uczestnika.
 

1.12. Formuła: 

Bieg rozgrywany na dystansie ok. 1km (KIDS).

§2. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Superlidze Runmageddonu KIDS 2023. Celem Superligi KIDS jest wyłonienie najlepszych Uczestników w określonym czasie w biegach Runmageddon KIDS w klasyfikacji z podziałem na kategorie płciowe, bez podziału na kategorie wiekowe. 
 2. Przystąpienie do rywalizacji w Superlidze KIDS nie wymaga dodatkowych rejestracji.
 3. Superliga KIDS dotyczy tylko i wyłącznie startów w serii Elite w formule KIDS.

§3. Klasyfikacje i nagrody

 1. W Superlidze KIDS prowadzona jest Klasyfikacja Generalna, która sumuje wszystkie Wyniki Punktowe Biegów uzyskanych przez uczestników w serii Elite Dziewcząt lub Elite Chłopców podczas biegów Runmageddon KIDS w danym sezonie.
 2. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestniczek
  w Klasyfikacji Generalnej Dziewcząt oraz trzech najlepszych uczestników w Klasyfikacji Generalnej Chłopców, bez podziału na kategorie wiekowe.
 3. Jeśli dwoje uczestników zdobędzie taką samą liczbę punktów, zdobywają oni miejsce ex aequo.

§4. Punktacja tabeli Superligi RMG KIDS oraz Wartość Formuł

 1. Punkty do poszczególnych klasyfikacji są przyznawane pierwszym 20 Uczestnikom
  w klasyfikacjach Elite w poszczególnych kategoriach wiekowych:
  1. Elite Dziewcząt 6-8 lat
  2. Elite Dziewcząt 9-11 lat
  3. Elite Chłopców 6-8 lat
  4. Elite Chłopców 9-11 lat
 2. Punkty przyznawane są po zakończeniu wszystkich serii Elite, tj. po dobiegnięciu ostatniego Zawodnika Elite w ostatniej serii Elite, na podstawie wyników końcowych dostępnych na stronie B4sport.pl oraz po weryfikacji przez Sędziego Głównego Zawodów.
 3. Poniższa tabela przedstawia wartości punktowe przyznawane za poszczególne miejsca.

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Punkty

100

85

70

65

60

55

50

45

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

 

 1. Uzyskany wynik jest uznawany za Wynik Punktowy Biegu uzyskany przez danego Uczestnika.
 2. Punkty do klasyfikacji generalnej przyznawane są według oficjalnych wyników biegu
  w klasyfikacji Elite Dziewcząt oraz Elite Chłopców. Tabela Superligi KIDS będzie aktualizowana po publikacji oficjalnych wyników z zawodów na stronie 
  www.runmageddon.pl.
 3. Uczestnicy i opiekunowie prawni Uczestników wyrażają zgodę na publikację wyników w Tabeli Superligi KIDS wraz z nazwiskami.

§5. Prawa Organizatora

 1. Organizator zapewnia sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Superligi Runmageddonu KIDS 2023 w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny.
 2. W takim wypadku data zakończenia funkcjonowania Superligi KIDS będzie uznawana za koniec rywalizacji, a obecna tabela Superligi KIDS stanie się tabelą końcową. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby wydarzeń, na których odbędzie się seria Elite KIDS.
 5. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia biegu z rywalizacji w Superlidze KIDS post factum bez podania przyczyny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z klasyfikacji Superligi RMG KIDS 2023 w przypadku naruszenia zasad regulaminu. 
Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024