Nowe zasady eventów

piątek, 12 czerwca 2020

aktualizacja: 1 września 2020

 

W nowych okolicznościach nowe zasady!

 

Event dzielimy na wydarzenia. Na każdym wydarzeniu obowiązuje limit 250 osób, podzielony na mniejsze serie.

 

Zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 zgodne z wytycznymi GISu:

 

 

 

1. Powołujemy koordynatora ds. zdrowotnych, który podczas eventu będzie czuwał nad zachowaniem wszelkich ustalonych procedur oraz będzie miał stały kontakt z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

2. Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:

 • zebrane dane kontaktowe do obsługi wydarzenia i jego uczestników;
 • obsługa wydarzenia posiadająca zakryte usta i nos w kontakcie z uczestnikami;
 • dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
 • w szatniach i toaletach dostępne środki do dezynfekcji;
 • oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
 • wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;
 • szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
 • planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu; 
 • odpowiednie zapisy w oświadczeniu uczestnika imprezy (klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia)
 • opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS
 • Depozyt – wszystkie rzeczy osobiste przechowywane w jednorazowych, plastikowych workach
 • Dezynfekcja przeszkód na trasie – co około godzinę (po każdym evencie)
 • Dezynfekcja powierzchni kontaktu z klientem, np. lady w Biurze Zawodów
 • Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego 

 

3. Do regulaminu Runmageddon wprowadzamy dodatkowe zapisy w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy; Regulaminy dostępny TUTAJ

 

4. Na terenie eventu w szczególności w strefie startu, Biurze Zawodów, Depozycie, Toaletach uczestnicy zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

 

5. Złożenie przez Uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online: Uczestnik, potwierdza według swojej najlepszej wiedzy, iż nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Klauzula znajduje się w zaktualizowanych oświadczeniach, które Uczestnicy podpisują w BZ przy odbiorze pakietu;

 

6. Dodatkowe zabezpieczenia dot. eventów:  zakaz publiczności, weryfikacja ilości osób na imprezie przez personel upoważniony przez organizatora, nakaz respektowania komunikatów dot. rozejścia się w przypadku gromadzenia się uczestników w jednym miejscu, na terenie eventu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz obowiązkowa dezynfekcja dłoni. 

 

7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać podczas danego wydarzenia pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.

 

Zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu -> https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi

 

 

 

Zmieniliśmy Wam plany? Tak wygląda apokalipsa by Runmageddon!