piątek, 12 czerwca 2020

Nowe zasady eventów

aktualizacja: 22.02.2021

 

W nowych okolicznościach nowe zasady!

 

Zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 zgodne z wytycznymi GISu:

 

 

Event dzielimy na wydarzenia. Każde wydarzenie podzielone jest na mniejsze serie. 

 

1. Powołujemy koordynatora ds. zdrowotnych, który podczas eventu będzie czuwał nad zachowaniem wszelkich ustalonych procedur oraz będzie miał stały kontakt z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

2. Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:

 • zebrane dane kontaktowe do obsługi wydarzenia i jego uczestników;
 • obsługa wydarzenia posiadająca zakryte usta i nos w kontakcie z uczestnikami;
 • dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
 • w szatniach i toaletach dostępne środki do dezynfekcji;
 • oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej;
 • wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji;
 • szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
 • planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu; 
 • odpowiednie zapisy w oświadczeniu uczestnika imprezy (klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia)
 • opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS
 • Dezynfekcja przeszkód na trasie – co około godzinę (po każdym evencie)
 • Dezynfekcja powierzchni kontaktu z klientem, np. lady w Biurze Zawodów
 • Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego 

 

3. Do regulaminu Runmageddon wprowadzamy dodatkowe zapisy w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy; Regulaminy dostępny TUTAJ

 

4. Na terenie eventu w szczególności w strefie startu, Biurze Zawodów, Depozycie, Toaletach uczestnicy zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

 

5. Złożenie przez Uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online: Uczestnik, potwierdza według swojej najlepszej wiedzy, iż nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Klauzula znajduje się w zaktualizowanych oświadczeniach, które Uczestnicy podpisują w BZ przy odbiorze pakietu;

 

6. Dodatkowe zabezpieczenia dot. eventów: zakaz publiczności, weryfikacja ilości osób na imprezie przez personel upoważniony przez organizatora, nakaz respektowania komunikatów dot. rozejścia się w przypadku gromadzenia się uczestników w jednym miejscu, na terenie eventu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz obowiązkowa dezynfekcja dłoni. 

 

7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać podczas danego wydarzenia pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.

 

Zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu -> https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi

 

A jak wyglądał nasz pierwszy,  p o s t a p o k a l i p t y c z n y  event? Zobaczcie sami! 

 

 

 

Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
29/01.10.2023