Black friday 2021 - regulamin

REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY 2+1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „2+1” jest Extreme Events sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Stefana Czarnieckiego 86/88, lok.1, 01-541 Warszawa.

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Promocja Black Friday 2+1”.

3. Promocja dotyczy wyłącznie voucherów na biegi z cyklu Runmageddon zakupionych za pośrednictwem strony internetowej www.runmageddon.pl.

4. Czas trwania promocji jest określony i obejmuje okres od 22 listopada 2021 r. od godziny 00:01 do 26 listopada 2021 r. do godziny 23:59, co oznacza, że w tym okresie można dokonać zakupu voucherów w ramach promocji.

 

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania trzeciego, najtańszego vouchera na start w biegu Runmageddon za 1 zł, przy zakupie pakietu trzech voucherów startowych.

2. Promocja dotyczy voucherów na biegi Runmageddon odbywające się w roku 2022 w Polsce obejmujących prawo startu w pakiecie z koszulką.

3. Rabat przyznawany z tytułu promocji i w związku z zakupem pakietu jest liczony od aktualnie obowiązujących, dwóch najwyższych cen w odniesieniu do konkretnych formuł przypisanych do otwartych na stronie www.runmageddon.pl eventów w listopadzie 2021. Pakiety voucherów w Promocji oraz ich ceny zostały podane do wiadomości na stronie www.runmageddon.pl.

4. Klient zobowiązany jest do zrealizowania Pakietu, przez co rozumie się dokonanie zapisu na konkretne biegi, do końca zapisów online przed wybranym eventem.

5. Organizator dopuszcza realizację vouchera przez inną osobę niż Klient, jednak każdy zakupiony voucher jest przypisany do osoby, która jako pierwsza wykorzysta start.

6. Vouchery zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Biegów Runmageddon znajdującym się na stronie www.runmageddon.pl/regulaminy z tym jednak zastrzeżeniem, że rezygnacja możliwa jest wyłącznie z całego Pakietu voucherów.

7. Promocja Black Friday nie łączy się z innymi promocjami i upustami, w tym ze zniżkami drużynowymi i udzielanymi przez Organizatora z innych tytułów.

8. Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

9. Organizator może wprowadzać zmiany w niniejszym regulaminie poprzez ich opublikowanie na stronie www.runmageddon.pl. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich opublikowania

Zimowy Runmageddon Twierdza Modlin
22/23.01.2022