Pytania

Odpowiada Jaro Bieniecki

 

PO CO INWESTOWAĆ W RUNMAGEDDON S.A.?

Możliwość zakupu akcji Runmageddon to absolutna nowość w tym segmencie rynku. Budzi spore emocje i niezrozumienie nawet u części analityków finansowych, więc postanowiłem wyjaśnić kilka najbardziej problematycznych zagadnień.

Zacznijmy od podstaw, czyli charakterystyki crowdfundingu udziałowego.

 

NA CZYM POLEGACROWDFUNDING UDZIAŁOWY?

To metoda pozyskiwania finansowania pomysłów na biznes. Zazwyczaj opiera się na ciekawym koncepcie, 2-3 osobach, minimalnym wkładzie własnym i jest jedynym bądź głównym dostępnym źródłem potencjalnego pozyskania kapitału. Standardowy wkład założycieli to ok. 100 tys. PLN a „wartość” firmy, wynikająca z ceny sprzedaży akcji, to przedział 5-20 mln zł. Przelicznik „oczekiwana wartość biznesu”/wkład założycieli to zatem x50-x200. Inwestorzy przede wszystkim wspierają ideę a przy okazji liczą na możliwość zarobienia, jeśli pomysł okaże się wielkim sukcesem rynkowym.

Runmageddon nie jest typowym projektem crowdundingowym:

  1. Opiera się nie tylko na pomyśle, ale również na 5-letniej historii sukcesów oraz potwierdzonych przez te lata umiejętnościach budowania zespołu, brandu, jakości imprez, marketingu, współpracy ze sponsorami itd.
  2. Zespół tworzący Runmageddon to niemal 70 osób, w zdecydowanej większości ekspertów/menedżerów ze sporym doświadczeniem w swojej domenie.
  3. Wkład założycieli to ponad 20mln zł aportu w postaci wycenionych przez biegłego rewidenta 78% udziałów w Extreme Events Sp. z o.o., co powoduje, że wspomniany wyżej przelicznik to x4 a nie x50 czy x200. Ergo: kupujesz udział w realnej, nie wirtualnej wartości a Twój zarobek pojawi się już przy 4-krotnym (a nie 50-200 krotnym) wzroście wartości firmy.
  4. Finansowanie poprzez crowdfunding nie jest jedyną dostępną formą pozyskania kapitału przez RUNMAGEDDON S.A. Zdecydowaliśmy się na tę formę, ponieważ:         
    1. To istotny element składowy całego finansowania, które chcemy pozyskać
    2. Chcemy budować społeczność ludzi przywiązanych do Runmageddonu , wierzących w jego rozwój i wspierających go.

 

DLACZEGO RUNMAGEDDON S.A. A NIE EXTREME EVENTS SP. Z O.O.?

Postanowiliśmy stworzyć RUNMAGEDDON S.A. jako głowę struktury holdingowej – zarówno Extreme Events Sp. z o.o., jak i wszystkie kolejne projekty związane bezpośrednio z Runmageddonem będą powoływane w formie spółek-córek. Jeśli np. stworzymy firmę zajmującą się organizacją eventów w Niemczech albo produkcją odżywek Runmageddon, będą one własnością bądź współwłasnością RUNMAGEDDON S.A. Inaczej mówiąc,  kupując akcje RUNMAGEDDON S.A., kupujesz również udział we wszelkich kolejnych projektach powiązanych kapitałowo z tym brandem.

 

KIEDY NIE INWESTOWAĆ W RUNMAGEDDON S.A.?

Biegły rewident wycenił Extreme Events Sp. Z o.o. na niespełna 26 mln zł. Taką wartość zbudowaliśmy w ciągu pięciu lat. Jeśli jesteś przekonany/-a, że za 3-4 lata będziemy w tym samym miejscu – nie kupuj naszych akcji. Zainwestuj lepiej w spółkę, na której wzrost liczysz. :)

Jeśli jednak wierzysz, że w tym składzie, na tym rynku i z naszą dynamika jesteśmy w stanie osiągać kolejne sukcesy i rozwijać Runmageddon, uważam, że warto zaryzykować.

 

CZY NA PEWNO ZAROBISZ NA NASZYCH AKCJACH?

Nie. Nie obiecam Ci „gwarantowanego sukcesu” – eksport standardowej formuły Runmageddonu poza granice Polski, rozwój Runmageddonu Global, monetyzacja brandu w Polsce to wyzwania, które podejmujemy bez pewności powodzenia, ale z wielkim zaangażowaniem, przekonaniem o ich dużych szansach powodzenia i głębokim poczuciem, że warto podjąć ten wysiłek.

To co mogę obiecać, to że włożymy w te projekty z zespołem cały potencjał naszych serc, mózgów i rąk. Pytanie czy jesteś gotów przeżyć tę przygodę z nami i przyłączyć się do budowy globalnego brandu Runmageddonu.

Jeśli tak, czekamy na Ciebie!

 

Zainwestuj!