Regulamin Ligi Runmageddon Elite

 

 

 1. Objaśnienie terminów:

 

 1. Liga Elite: Przedsięwzięcie prowadzone na wszystkich zawodach Runmageddon w formułach Nocny Rekrut*, Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra w seriach Elite. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonić najlepszego uczestnika biegów Runmageddon w danym sezonie bez podziału na kategorie płciowe. Przedsięwzięcie trwa od pierwszego wydarzenia Runmageddon do ostatniego w danym sezonie.
 2. Klasyfikacje: W Lidze Elite prowadzone będą klasyfikacje:
  -  Generalna, sumująca Wyniki Punktowe uzyskane przez uczestników w klasyfikacji Elite Kobiet oraz Elite Mężczyzn podczas biegów Runmageddon.
  -  Masters, sumująca Wyniki Punktowe uzyskane przez uczestników w klasyfikacji Elite Masters Kobiet oraz Elite Masters Mężczyzn podczas biegów Runmageddon. Aby zdobyć punkty w tej klasyfikacji uczestnik musi mieć ukończone 40 lat najpóźniej w dniu startu danego biegu.
 3. Bieg: Biegi Runmageddon odbywające się w formułach Nocny Rekrut*, Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra tylko i wyłącznie w seriach Elite.
 4. Seria Elite: Seria z pomiarem czasu stworzona na potrzeby rywalizacji sportowej uczestników, posiadająca obowiązek pokonania wszystkich przeszkód z wyłączeniem tych, które posiadają karną pętlę oraz tylko 1 próbę pokonania. Zasady tej serii opisane są szerzej w regulaminie Serii Elite: https://cdn.runmageddon.pl/regulamin_serii_elite.pdf

   
 5. Uczestnik: Osoba, która spełniła warunki przystąpienia do biegu opisane w regulaminie biegów runmageddon w pkt. VII https://cdn.runmageddon.pl/2019-09/regulamin_bieg_w_runmageddon_2019.08.12.pdf
 6. Organizator: Organizatorem Ligi Runmageddon jest Extreme Events Sp. z o.o. oraz Fundacja Runmageddon.
 7. Sezon: Okres w którym organizowane są biegi Runmageddon pierwszego eventu po Finale Ligi Runmageddonu  2019 do biegu w sierpniu 2021.
 8. Nagrody: W Lidze Elite przyznawane będą nagrody dla 20 najlepszych uczestników Klasyfikacji Generalnej zgodnie z regulaminem Ligi Elite oraz Regulaminem odbioru https://cdn.runmageddon.pl/2020-02/zasady_odbioru_nagr_d_w_konkursach_i_zawodach_runmageddon_2020.pdf
 9. Tabela Ligi: Tabela ukazująca uczestników wg sumy Wyników Punktowych Biegów, które zdobyli w określonym czasie w danej klasyfikacji Ligi Elite (Generalna lub Masters).
 10. Wynik Punktowy: Wynikiem Punktowym nazywa się liczbę punktów zdobytą przez uczestnika w danej klasyfikacji podczas biegu, która zostaje przemnożona przez wartość formuły na której punkty zostały zdobyte.
 11. Wynik Ligowy: Wynikiem Ligowym jest suma Wyników Punktowych zdobytych przez uczestnika w określonej Klasyfikacji (Generalnej lub Masters).
  - Wynik Ligowy Klasyfikacji Generalnej jest sumą wszystkich Wyników Punktowych, które uczestnik zdobył w klasyfikacjach Elite Kobiet lub Elite Mężczyzn w danym sezonie.
  - Wynik Ligowy Klasyfikacji Masters jest sumą wszystkich Wyników Punktowych, które uczestnik zdobył w klasyfikacjach Elite Masters Kobiet lub Elite Masters w danym sezonie.
 12. Formuła: Bieg rozgrywany na dystansach ok: 6 km (Rekrut, Nocny Rekrut), 12km (Classic), 21 km (Hardcore), 42 km (Ultra)
 13. Wartość Formuły: Wartością formuły określa się liczbę, przez którą przemnaża się punkty zdobyte przez uczestników w danym Biegu. Liczba ta różni się w zależności od formuły Biegu. Wartości poszczególnych formuł: Rekrut, Nocny Rekrut =1, Classic=1,5, Hardcore=2, Ultra=2,5.
   
 14. Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Lidze Elite w sezonie 2020/2021
  2. Celem Ligi Elite jest wyłonienie najlepszych uczestników w określonym czasie w biegach Runmageddon w klasyfikacji bez podziału na kategorie płciowe.
  3. Przystąpienie do rywalizacji w Lidze Elite nie wymaga dodatkowych rejestracji. 
  4. Liga dotyczy tylko i wyłącznie startów w serii Elite w formułach Rekrut, Nocny Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra.
    
 15. Klasyfikacje i nagrody
  1. W Lidze Elite prowadzone będą 2 klasyfikacje: Klasyfikacja Generalna oraz Klasyfikacja Masters.
  2. Klasyfikacja Generalna sumuje Wyniki Punktowe Biegów uzyskane przez uczestników w klasyfikacji Elite Kobiet oraz Elite Mężczyzn podczas biegów Runmageddon w danym sezonie.
  3. Klasyfikacja Masters, sumuje Wyniki Punktowe Biegów uzyskane przez uczestników w klasyfikacji Elite Masters Kobiet oraz Elite Masters Mężczyzn podczas biegów Runmageddon w danym sezonie.  
  1. Każdy uczestnik, który w dniu startu biegu ma skończone 40 lat i dobiegnie do mety będąc klasyfikowanym jako Elite może zdobyć punkty w obu klasyfikacjach. Warunkiem jest dobiegnięcie w gronie pierwszych trzydziestu uczestników w danych klasyfikacjach tj. Elite oraz Masters Elite.
  2. Organizator zapewnia nagrody finansowe dla dwudziestu najlepszych uczestników w Klasyfikacji Generalnej. Łączna pula nagród wynosi 54 tys zł.
  3. Schemat nagradzania na koniec sezonu w Klasyfikacji Generalnej Ligi Elite:


    
 16. Punktacja tabel Ligi Elite oraz Wartość Formuł
  1. Punkty do poszczególnych klasyfikacji są przyznawane pierwszym 30 uczestnikom w klasyfikacjach: Elite Kobiet, Elite Mężczyzn, Elite Masters Kobiet, Elite Masters Mężczyzn. Schemat punktacji: 
  2. Zdobyte punkty zostają przemnożone przez Wartość Formuły, podczas której zostały zdobyte, odpowiednio: Rekrut, Nocny Rekrut =1, Classic=1,5, Hardcore=2, Ultra=2,5. Uzyskany wynik jest uznawany za Wynik Punktowy Biegu uzyskany przez danego uczestnika.
  3. Punkty do klasyfikacji generalnej przyznawane są wg oficjalnych wyników biegu w klasyfikacji Elite Kobiet oraz Elite Mężczyzn. 
  4. Punkty do klasyfikacji Masters przyznawane są  wg oficjalnych wyników biegu w klasyfikacji Elite Masters Kobiet oraz Elite Masters Mężczyzn.
  5. Tabela Ligi Elite będzie aktualizowana po publikacji oficjalnych wyników z zawodów na stronie www.runmageddon.pl.
  6. Tabela Ligi Elite będzie dostępna pod adresem https://www.runmageddon.pl/liga/liga-runmageddonu-2020
    

 

 1. Prawa Organizatora
  1. Organizator zapewnia sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Ligi Elite w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn. 
   W takim wypadku data zakończenia funkcjonowania Ligi Elite będzie uznawana za koniec rywalizacji, a obecna tabeli Ligi stanie się tabelą końcową.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
  3. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia biegu z rywalizacji w Lidze Elite post factum bez podania przyczyny.
 

*  Tylko w przypadku pomiaru czasu i obecności serii Elite.