Regulamin Ligi Runmageddonu 2022

 REGULAMIN LIGI RUNMAGEDDONU 2022

 

Objaśnienie terminów

Liga Runmageddonu 2022: 

Liga Runmageddonu 2022: Przedsięwzięcie prowadzone na wszystkich zawodach Runmageddon w formułach Intro, Nocny Rekrut, Rekrut, Classic, Hardcore oraz Ultra. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonić Uczestników biegów Runmageddon, którzy zajęli najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej, gromadząc największą ilość punktów w ciągu sezonu 2022, bez podziału na kategorie płciowe. Przedsięwzięcie trwa od pierwszego wydarzenia Runmageddon do ostatniego w danym sezonie*.

 

Klasyfikacja: 

W Lidze Runmageddonu prowadzona będzie klasyfikacja generalna, sumująca Wyniki Punktowe uzyskane przez Uczestników podczas biegów Runmageddon.

 

Bieg: 

Biegi Runmageddon odbywające się w formułach Intro, Rekrut, Nocny Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra.

 

Uczestnik: 

Osoba, która spełniła warunki przystąpienia do biegu opisane w regulaminie biegów Runmageddon w pkt. VII
https://cdn.runmageddon.pl/2019- 09/regulamin_bieg_w_runmageddon_2019.08.12.pdf

 

Organizator: 

Organizatorem Ligi Runmageddonu 2022 jest Extreme Events Sp. z o.o. oraz Fundacja Runmageddon.

 

Sezon: 

Okres, w którym organizowane są biegi Runmageddonu. W sezonie 2022 klasyfikacje rozpoczyna Zimowy Runmageddon Twierdza Modlin 22-23.01.2022, a kończy ostatnia impreza 2022 – prawdopodobnie październik 2022.

 

Nagrody: 

W Lidze Runmageddonu przyznane zostaną nagrody dla wszystkich Uczestników, którzy zgromadzili ilość punktów wystarczająca do przejścia danego progu punktowego w trakcie sezonu w klasyfikacji generalnej, bez podziału na kategorie płciowe.

Próg punktowy:

Wartość liczbowa punktów potrzebna do osiągnięcia danej kategorii. Każdy próg punktowy ma inne nagrody – im wyższy próg punktowy, tym wyższa wartość nagród. Szczegółowa liczba punktów możliwych do zdobycia, a także konkretne, liczbowe progi punktowe zostaną podane po ogłoszeniu wszystkich eventów w sezonie 2022.

 

Tabela Ligi: 

Tabela ukazująca uczestników według sumy Wyników Punktowych Biegów, które zdobyli w sezonie w klasyfikacji generalnej Ligi Runmageddonu 2022.

 

Formuła:

Bieg rozgrywany na dystansach ok.: 3 km (Intro), 6 km (Rekrut, Nocny Rekrut), 12km (Classic), 21 km (Hardcore), 42 km (Ultra)

 

Wartość Formuły:

Wartością formuły określa się liczbę, przez którą przemnaża się punkty zdobyte przez uczestników w danym Biegu. Liczba ta różni się w zależności od formuły Biegu. Wartości poszczególnych formuł: Intro = 1, Rekrut, Nocny Rekrut = 2, Classic = 3, Hardcore = 4, Ultra = 5 (połowa Ultra = Hardcore = 4). Wyjątkiem jest Finał Ligi Runmageddonu 2022, na którym wartości formuł są podwojone, tj. Intro = 2, Rekrut = 4, Classic = 6, Hardcore = 8, Ultra = 10).

 

Wynik Punktowy: 

Wynikiem Punktowym nazywa się liczbę punktów zdobytą przez Uczestnika za start w danej formule.

 

Wynik Ligowy:

Wynikiem Ligowym jest suma Wyników Punktowych zdobytych przez Uczestnika w klasyfikacji.

 

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Lidze Runmageddonu w sezonie 2022.


Celem Ligi Runmageddonu jest wyłonienie i nagrodzenie najczęściej startujących Uczestników biegów Runmageddon, którzy zajęli najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej gromadząc największą ilość punktów w ciągu sezonu 2022, bez podziału na kategorie płciowe.
 

Przystąpienie do rywalizacji w Lidze Runmageddonu nie wymaga dodatkowych rejestracji.
 

Liga dotyczy startów w serii Elite oraz Open w formułach Intro, Rekrut, Nocny Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra.
 

Aby wziąć udział w Finale Ligi Runmageddonu 2022 trzeba w sezonie 2022 zebrać min. 2 pkt.

 

Klasyfikacje i nagrody

W Lidze Runmageddonu 2022 prowadzona będzie Klasyfikacja Generalna, która sumuje Wyniki Punktowe Biegów uzyskane przez Uczestników, bez podziału na płeć.

Wartość puli nagród wynosi 15 000 zł.

O szczegółach nagród poinformujemy wkrótce.

Progi procentowe wyliczone są na podstawie maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia w sezonie 2022 i wynoszą odpowiednio:

Progi procentowe:
próg 6. – 100%
próg 5. – 90% do 99%
próg 4. – 80% do 89%
próg 3. – 70% do 79%
próg 2. – 60% do 69%
próg 1. – 50% do 59%
Szczegółowa liczba punktów możliwych do zdobycia, a także konkretne (liczbowe) progi punktowe zostaną podane po ogłoszeniu wszystkich eventów w sezonie 2022.

Punktacja tabeli Ligi Runmageddonu 2022 oraz Wartości Formuł

Punkty do klasyfikacji są przyznawane Uczestnikom za start w formułach Intro, Rekrut, Nocny Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra w sezonie 2022. Uzyskany wynik ze startu jest uznawany za Wynik Punktowy Biegu uzyskany przez danego uczestnika i dodawany do klasyfikacji generalnej. Punkty do klasyfikacji generalnej przyznawane są wg oficjalnych wyników biegu.

 

Tabela Ligi Runmageddonu 2022 będzie aktualizowana po publikacji oficjalnych wyników z zawodów na stronie www.runmageddon.pl.

 

Prawa Organizatora

Organizator zapewnia sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Ligi Runmageddonu 2022 w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn.

W takim wypadku data zakończenia funkcjonowania Ligi Runmageddonu 2022 będzie uznawana za koniec rywalizacji, a obecna tabeli Ligi stanie się tabelą końcową.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia biegu z rywalizacji w Lidze Rumageddonu 2022 post factum bez podania przyczyny.

 

 

Runmageddon Myślenice
27/28.07.2024