Regulamin Promocji Świątecznej 2020

  

 Regulamin Promocji Świątecznej 2020

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Promocji jest Extreme Events Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Czarnieckiego 86/88, lok.1.
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Promocja Świąteczna 2020”.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie voucherów na biegi z cyklu Runmageddon zakupionych
  za pośrednictwem strony internetowej www.runmageddon.pl.
 4. Czas trwania promocji jest określony i obejmuje okres od 4 do 23 grudnia 2020 r. co oznacza, ze w tym okresie można dokonać zakupu voucherów w ramach promocji.

 

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Promocja upoważnia Klienta do zakupu pakietów Weteran, Korona i Oktan w promocyjnej cenie.
 2. Promocja pakietów dotyczy startów w biegach Runmageddon, w seriach Open, odbywających się w roku 2021 w Polsce oraz na terenie Republiki Czeskiej.
 3. Promocyjny pakiet nie zwalnia z dopłaty do serii Elite.
 4. Pakiety startowe są z koszulką.
 5. Klient zobowiązany jest do zrealizowania Pakietu, przez co rozumie się dokonanie zapisu na wybrane biegi w sezonie 2021. Zapisu na bieg można dokonać w dowolnym terminie, za pośrednictwem strony www.runmageddon.pl, najpóźniej w ostatnim dniu zapisów online przed datą wybranego wydarzenia.
 6. Organizator dopuszcza realizację vouchera wyłącznie przez jedną osobę. Voucher po pierwszym użyciu staje się imienny.
 7. Vouchery zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Biegów Runmageddon znajdującym się na stronie www.runmageddon.pl/regulaminy z tym jednak zastrzeżeniem, że rezygnacja możliwa jest wyłącznie z całego Pakietu voucherów.
 8. Promocja Świąteczna nie łączy się z innymi promocjami i upustami, w tym ze zniżkami drużynowymi i udzielanymi przez Organizatora z innych tytułów.
 9. Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Organizator może wprowadzać zmiany w niniejszym regulaminie poprzez ich opublikowanie na stronie www.runmageddon.pl. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich opublikowania.