Regulamin Promocji Walentynkowej 2022

Regulamin Promocji Walentynkowej 2022

§1

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Promocji jest Extreme Events Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Stefana Czarnieckiego 86/88, lok.1.
 2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Promocja Walentynkowa 2022”.
 3. Promocja dotyczy wyłącznie voucherów na biegi z cyklu Runmageddon zakupionych za pośrednictwem strony internetowej www.runmageddon.pl.
 4. Czas trwania promocji jest określony i obejmuje okres od 1 do 28 lutego 2022 r. co oznacza, ze w tym okresie można dokonać zakupu voucherów w ramach promocji.

§2

Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Promocja upoważnia Klienta do zakupu pakietów 1+1 na formuły Intro oraz Rekrut w promocyjnej cenie.
 2. Promocja pakietów dotyczy startów w biegach Runmageddon, w seriach Open, odbywających się w roku 2022 w Polsce.
 3. W ramach wykupionego pakietu można wystartować w serii Elite, jednak pakiet nie zwalnia z dopłaty do tej serii w wysokości 40 zł.
 4. Pakiety startowe są z koszulką.
 5. Klient zobowiązany jest do zrealizowania Pakietu, przez co rozumie się dokonanie zapisu na wybrane biegi w sezonie 2022. Zapisu na bieg można dokonać za pośrednictwem strony www.runmageddon.pl minimum 3 dni przed datą wybranego wydarzenia w ramach wolnych miejsc.
 6. Organizator dopuszcza realizację vouchera przez jedną lub dwie osoby.
 7. Vouchery zakupione w Promocji podlegają zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Biegów Runmageddon znajdującym się na stronie www.runmageddon.pl/regulaminy z tym jednak zastrzeżeniem, że rezygnacja możliwa jest wyłącznie z całego pakietu voucherów, a nie pojedynczego startu.
 8. Promocja Walentynkowa 2022 nie łączy się z innymi promocjami i upustami, w tym ze zniżkami drużynowymi i udzielanymi przez Organizatora z innych tytułów.
 9. Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 10. Organizator może wprowadzać zmiany w niniejszym regulaminie poprzez ich opublikowanie na stronie www.runmageddon.pl. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich opublikowania.
Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
25/26.05.2024