Regulamin Runmageddon Games 2023

REGULAMIN RUNMAGEDDON GAMES 2023

AKTUALIZACJA: 26.01.2023

 

$1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Superliga RMG Games:

Przedsięwzięcie prowadzone na formule Games. Ogłoszenie wyników oraz dekoracja odbędzie się podczas warszawskiego Runmageddonu pod koniec września. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonić najlepszego uczestnika biegu Runmageddon Games w danym sezonie bez podziału na kategorie wg płci. Przedsięwzięcie będzie realizowane na 5 eventach: Wrocław 1.04, Kraków 13.05, Harrachov 22/23.07 oraz 2 eventach.

 

1.2. Klasyfikacja:

W Superlidze RMG Games prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

  • Generalna, sumująca 3 najlepsze Wyniki Punktowe uzyskane przez Uczestników w klasyfikacji Kobiet oraz Mężczyzn podczas biegów Runmageddon Games w sezonie 2023

W przypadku takiej samej ilości punktów w klasyfikacji końcowej pod uwagę będą brane dodatkowe zmienne, w następującej w kolejności:

  • liczba startów 
  • zajęte miejsce na finale 
  • liczba zwycięstw 
  • liczba miejsc na podium

 

1.3. Bieg:

Bieg Runmageddon Games - specjalnie przygotowany tor przeszkód o długości od 100 m do 300 m. Na torze znajdować się będzie od 8 do 15 przeszkód 

1.4. Uczestnik:

Osoba, która spełniła warunki przystąpienia do biegu opisane w regulaminie biegów runmageddon w pkt. VII

1.5. Punktacja tabeli Superligi oraz Wartość Formuł

Punkty do poszczególnych klasyfikacji są przyznawane pierwszym 30 Uczestnikom w klasyfikacjach:
Elite Kobiet, Elite Mężczyzn. Schemat punktacji:

miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
punkty 100 85 70 65 60 55 50 45 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 3 2 1

Na finale czyli na ostatnim biegu Games (Warszawa 09.2023) mnożnik wynosi 1,5
 
1.6. Schemat nagradzania na koniec sezonu w Klasyfikacji Generalnej Superligi RMG Games:

Wysokość nagród finansowych to pula 10 000 złotych, przyznawana odpowiednio w dwóch kategoriach - mężczyzn i kobiet:

  • 1. miejsce - 2 500 
  • 2. miesjce - 1 500
  • 3. miejsce - 1 000

1.7. Tabela Superligi będzie dostępna pod adresem: LINK

 

 


§2. Prawa Organizatora


2.1. Organizator zapewnia sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Superligi RMG 2022 w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny. W takim wypadku data zakończenia funkcjonowania Superligi RMG będzie uznawana za koniec rywalizacji, a obecna tabela Superligi RMG stanie się tabelą końcową. 

2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

2.3. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia biegu z rywalizacji w Superlidze RMG post factum bez podania przyczyny.

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z klasyfikacji Superligi RMG 2022 w przypadku naruszenia zasad regulaminu. 

§3. Regulamin Runmageddon Games:

3.1. Zawodnicy oraz drużyny muszą pokonać wszystkie przeszkody. W przypadku startów w sztafetach, każdy zawodnik drużyny musi pokonać wszystkie przeszkody.

3.2. Korzystanie z pomocy wolontariuszy, osób należących do drużyny przeciwnej, obsługi i osób nieuczestniczących w biegu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. Z pomocy innych zawodników należących do tej samej drużyny można korzystać tylko w strefie do tego dedykowanej.

3.3. Przeszkoda zakończona dzwonkiem zaliczona jest TYLKO w przypadku, gdy zawodnik wyraźnie uderzy dłonią w dzwonek, który wyda dźwięk.

3.4. Przez kończynę górną rozumie się części ciała od ramienia do ręki.

3.5. Obowiązuje zakaz używania substancji klejących.

3.6. Nieopatrzone, otwarte rany z sączącą się krwią uniemożliwiają kontynuowanie biegu. Aby kontynuować bieg zawodnik może opatrzeć rany lub zatrzymać krwawienie.

3.7. Zawodnicy w eliminacjach startują w seriach 4 osobowych. Dokładna ilość osób w jednej serii organizator poda przed rozpoczęciem eliminacji.

3.8. Zawodnik, który mimo krwawiącej rany kontynuuje pokonywanie przeszkód, może zostać zdyskwalifikowany.

3.9. Zawodnicy oraz sztafety mają obowiązek trzymania się swojego toru. Zakazuje się ingerowania, osuszania, wycierania przeszkód przed przystąpieniem do ich pokonywania.

3.10. Pokonywanie przeszkód technicznych z zamontowanymi na stałe wiszącymi elementami, co do zasady, rozpoczyna się od pierwszego z elementów wiszących (drążka, kółka, kulki, liny).

3.11. Zawodnik w momencie oderwania nóg od belki startowej musi używać pierwszego wiszącego elementu.

3.12. Pokonywanie przeszkód technicznych z kołkami lub kółkami (Kołkownica, Ringi), które zawodnik przekłada pokonując przeszkodę, zaczyna się od pierwszych dwóch otworów/wystających drążków. Zawodnik w momencie oderwania nóg od belki startowej musi wisieć na pierwszych 2 elementach.

3.13. Powyższe tyczy się pokonywania przeszkód, które rozpoczynają Combosa. Jeśli któryś z powyższych elementów znajduje się w jego środku, zawodnik może używać elementów chwytanych w dowolnej kolejności.

3.14. Kolejność startu zawodników sztafety może być dowolna

3.15. W czasie zmiany zawodnika sztafety, która porusza się po torze zawodnik musi dotknąć zawodnika wchodzącego na tor. Kontakt musi nastąpić w strefie zmian.

3.16. Każdy zawodnik w drużynie musi ukończyć swoją sekcję toru w całości przed wejściem do strefy zmian i startem następnego zawodnika.

3.17. W strefie zmian może znajdować się tylko 1 zawodnik danej drużyny.

3.18. Zawodnicy, którzy nie biorą udziału w rywalizacji, muszą pozostać w strefie oczekiwania i mają zakaz wchodzenia do strefy zmian.

3.19. Zwycięża drużyna, której ostatni zawodnik, przekroczy linię mety jako pierwszy.

3.20. We wszystkich sytuacjach spornych lub nieopisanych w powyższym regulaminie interpretacja należy do Sędziego Głównego i Organizatora Runmageddon Games.


 

§4. Przebieg zawodów indywidualnych:

4.1. Zawody podzielone są na 3 etapy: eliminacje, półfinały oraz finały.

4.2. Ilość miejsc do startu w eliminacjach jest ograniczona ilością wolnych miejsc przewidzianych w harmonogramie startów. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby miejsc w przypadku zapełnienia harmonogramu startów.

4.3. Organizator przedstawi dokładny harmonogram w dniu startów

4.4. Eliminacje wyłaniają zawodników zajmujących miejsca od 8 do ostatniego.

4.5. Do półfinału awansuje po 8 najlepszych czasów z kategorii kobiet i mężczyzn.

4.6. W półfinale startują najpierw kobiety, a następnie mężczyźni.

4.7. W pierwszym półfinale startują zawodnicy, którzy uplasowali się po eliminacjach na 1,4,6,7 miejscu, natomiast w drugim zawodnicy z 2,3,5,8 miejsca.

4.8. Etap półfinałowy wyłania zawodników zajmujących miejsca 5-8 w tabeli końcowej zawodów.

4.9. Do finału awansują po 4 najlepsze czasy z kategorii kobiet i mężczyzn.

4.10. W finale startują najpierw kobiety, potem mężczyźni.

4.11. Etap finałowy wyłania zawodników zajmujących miejsca 1-4 w tabeli końcowej.

4.12. Każdy zawodnik posiada tylko 1 start w ramach każdego etapu. Nie ma możliwości dokupienia dodatkowego startu.
 

 

§5. Przebieg zawodów sztafetowych:

5.1. Zawody podzielone są na 2 etapy: eliminacje oraz finały.

5.2. Ilość miejsc do startu w eliminacjach jest ograniczona ilością wolnych miejsc przewidzianych w harmonogramie startów. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby miejsc w przypadku zapełnienia harmonogramu startów.

5.3. Organizator przedstawi dokładny harmonogram w dniu startów.

5.4. Eliminacje wyłaniają drużyny zajmujące miejsca od 5 do ostatniego w swojej kategorii.

5.5. Do finału awansują 4 najlepsze czasy z kategorii mieszanej, kobiet, mężczyzn.

5.6. Etap finałowy wyłania drużyny zajmujące miejsca 1-4 w tabeli końcowej w swojej kategorii.

5.7. Każda drużyna posiada tylko 1 start w ramach każdego etapu. Nie ma możliwości dokupienia dodatkowego startu. 

Runmageddon Myślenice
27/28.07.2024