Regulamin Waiting List

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • umożliwia nam to kontakt z Tobą, aby informować Ciebie o organizacji imprez sportowych, w których chcesz brać lub bierzesz udział;
 • odbierania od Ciebie niezbędnych oświadczeń, zgód na udział w imprezach sportowych,
 • informowania Ciebie o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez sportowych;
 • umożliwia nam to informowanie Cię o wynikach sportowych z organizowanych przez nas imprez sportowych;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z działalnością naszej firmy;
 • przesyłanie informacji i promowanie oferty publicznej akcji Runmegeddon S.A.
 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celu  przesyłania informacji i promowania oferty publicznej akcji Runmegeddon S.A. na podstawie Twojej wyraźnej zgody.