Regulamin Zawodów Runmageddon Games

 


 

 • Zawodnicy oraz drużyny muszą pokonać wszystkie przeszkody. W przypadku startów w sztafetach każdy zawodnik drużyny musi pokonać wszystkie wyznaczone przeszkody.
 • Korzystanie z pomocy wolontariuszy, osób należących do drużyny przeciwnej, obsługi i osób nie uczestniczących w biegu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją. Z pomocy innych zawodników należących do tej samej drużyny można korzystać tylko w strefie do tego dedykowanej.
 • W imprezach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat.
 • Przeszkoda zakończona dzwonkiem zaliczona jest TYLKO w przypadku, gdy zawodnik wyraźnie uderzy dłonią w dzwonek, który wyda dźwięk.
 • Przez kończynę górną rozumie się części ciała od ramienia do ręki.
 • Zakaz używania substancji klejących.
 • Nieopatrzone, otwarte rany z sączącą się krwią uniemożliwiają kontynuowanie zawodów. Aby kontynuować bieg zawodnik może opatrzeć rany lub zatrzymać krwawienie.
 • Zawodnik, który mimo krwawiącej rany kontynuuje pokonywanie przeszkód może zostać zdyskwalifikowany.
 • Zawodnicy oraz sztafety mają obowiązek trzymania się swojego toru.
 • Zakazuje się ingerowania, osuszania, wycierania przeszkód przed przystąpieniem do ich pokonywania
 • Pokonywanie przeszkód technicznych z zamontowanymi na stałe wiszącymi elementami, co do zasady, rozpoczyna się od pierwszego z elementów wiszących (drążka, kółka, kulki, liny).
  Zawodnik w momencie oderwania nóg od belki startowej musi używać pierwszego wiszącego elementu
 • Pokonywanie przeszkód technicznych z kołkami lub kółkami (Kołkownica, Ringi), które zawodnik przekłada pokonując przeszkodę zaczyna się od pierwszych dwóch otworów/wystających drążków. Zawodnik w momencie oderwania nóg od belki startowej musi wisieć na pierwszych 2 elementach.
 • Powyższe tyczy się pokonywania przeszkód, które rozpoczynają przeszkodę. Jeśli któryś z powyższych elementów znajduje się w jego środku zawodnik może używać elementów chwytanych w dowolnej kolejności.
 • Kolejność startu zawodników sztafety może być dowolna
 • W czasie zmiany zawodnika sztafety, która porusza się po torze zawodnik musi dotknąć zawodnika wchodzącego na tor. Kontakt musi nastąpić w strefie zmian.
 • Każdy zawodnik w drużynie musi ukończyć swoją sekcję toru w całości przed wejściem do strefy zmian i startem następnego zawodnika.
 • W strefie zmian może znajdować się tylko 1 zawodnik danej drużyny
 • Zawodnicy, którzy nie biorą udziału w rywalizacji, muszą pozostać w strefie oczekiwania i mają zakaz wchodzenia do strefy zmian.
 • Zwycięża drużyna, której ostatni zawodnik, przekroczy linię mety jako pierwszy.
 • We wszystkich sytuacjach spornych lub nieopisanych w powyższym regulaminie interpretacja należy do Sędziego Głównego i Organizatora Runmageddon Games.

 

 

Regulamin Ligi Runmageddon Games
 

 • Liga Runmageddon Games zostaje stworzona w celu wyłonienia najlepszych zawodników bez podziału na kategorie płciowe w 2 rundach startowych: Wiosennej oraz Jesiennej.
 • Do rundy wiosennej należą zawody Runmageddon Games odbywające się podczas eventów we Wrocławiu, Warszawie i Trójmieście w pierwszej połowie roku 2020.
 • Do rundy jesiennej należą zawody Runmageddon Games odbywające się w drugiej połowie 2020 roku. Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.
 • Zawodnicy zdobywają punkty osobnych kategoriach: kobiety oraz mężczyźni według poniższego schematu.

 

Msc.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pkt.

100

86

72

66

60

54

48

44

40

36

32

28

24

20

16

12

8

4

2

1

 

 


 

 • Punkty zdobyte w osobnych kategoriach są zliczane w tabeli Ligi Runmageddon Games bez podziału na kategorie. 
 • Tabeli Ligi Runmageddon Games będzie aktualizowana po każdych zawodach.
 • Tabela dostępna będzie na stronie www.runmageddon.pl

 

 

Nagrody
 

 • W każdych zawodach Runmageddon Games przewiduje się nagrody:

 

- Pieniężne: w kategoriach: kobiety oraz mężczyźni.

 

Miejsce

1

2

3

Nagroda (zł)

300

200

100

  


 

 • W Lidze Runmageddon Games przewiduje się nagrody:

​​​​​​​

- W rundzie wiosennej: Dla zwycięzcy Ligi Runmageddon Games wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Tokio

- W rundzie jesiennej: Dla 8 najlepszych uczestników Ligi Runmageddon Games nagrody finansowe w postaci:

 

Miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

Nagroda (zł)

3000

2000

1000

700

500

300

200

100

 

 

 

 

 

 • Nagrody będą przyznawane zgodnie z Regulaminem odbioru nagród w konkursach i zawodach Runmageddon dostępnym na stronie www.runmageddon.pl

 

 

Przebieg zawodów indywidualnych:

 

 • Zawody podzielone są na 3 etapy: eliminacje, półfinały oraz finały.
 • Ilość miejsc do startu w eliminacjach jest ograniczona ilością wolnych miejsc przewidzianych w harmonogramie startów. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby miejsc w przypadku zapełnienia harmonogramu startów.
 • Eliminacje wyłaniają zawodników zajmujących miejsca od 8 do ostatniego.
 • Do półfinału awansuje po 8 najlepszych czasów z kategorii kobiet i mężczyzn.
 • W półfinale startują najpierw kobiety w kolejności od ósmego czasu z eliminacji do pierwszego. Następnie startują mężczyźni w kolejności od ósmego czasu z eliminacji do pierwszego.
 • Etap półfinałowy wyłania zawodników zajmujących miejsca 5-8 w tabeli końcowej zawodów
 • Do finału awansują po 4 najlepsze czasy z kategorii kobiet i mężczyzn.
 • W finale startują najpierw kobiety w kolejności 4. miejsce z 3. miejscem, 2. miejsce z 1. miejscem . Następnie startują mężczyźni w kolejności 4. miejsce z 3. miejscem, 2. miejsce z 1. miejscem .
 • Etap finałowy wyłania zawodników zajmujących miejsca 1-4 w tabeli końcowej
 • Każdy zawodnik posiada tylko 1 start w ramach każdego etapu. Nie ma możliwości dokupienia dodatkowego startu.


 

 

Przebieg zawodów sztafetowych:

 

 • Zawody sztafetowe odbywają się w 3 kategoriach: kobiece, męskie, mieszane.
 • Jeden zawodnik/zawodniczka może wystartować tylko w jednej sztafecie. Oznacza to, że po zapisaniu się do sztafety mieszanej, nie może wystartować dodatkowo w sztafecie swojej płci i na odwrót.
 • Zawody podzielone są na 2 etapy: eliminacje oraz finały.
 • Ilość miejsc do startu w eliminacjach jest ograniczona ilością wolnych miejsc przewidzianych w harmonogramie startów. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby miejsc w przypadku zapełnienia harmonogramu startów.
 • Zawodnicy startują wg harmonogramu startów o godzinach na które się zapisali.
 • Eliminacje wyłaniają drużyny zajmujące miejsca od 4 do ostatniego w swojej kategorii.
 • Do finału awansują po 4 najlepsze czasy z kategorii mieszanej, kobiet mężczyzn
 • W finale sztafety startują w kolejności 4. miejsce z 3. miejscem, 2. miejsce z 1. miejscem.
 • Etap finałowy wyłania drużyny zajmujące miejsca 1-4 w tabeli końcowej w swojej kategorii.
 • Każda drużyna posiada tylko 1 start w ramach każdego etapu. Nie ma możliwości dokupienia dodatkowego startu.