Zasady Serii Challenge

 
• Seria Challenge rozpoczyna bieg z 3 białymi opaskami na ręce oraz z opaską serii Challenge w kolorze formuły na głowie. 

• Zawodnik serii Challenge posiada możliwość poddania łącznie 2 przeszkód bez przenoszenia go do kategorii OPEN. 

• Jeśli zawodnik serii Challenge podda trzecią przeszkodę zostaje mu odebrana trzecia opaska z ręki, główna opaska z głowy, a on sam zostaje przeniesiony do kategorii OPEN. 

• W serii Challenge startują razem kobiety z mężczyznami. 

• Nie można skracać trasy biegu wychodząc poza taśmy wyznaczające trasę.

• Zawodnika serii Challenge obowiązują te same zasady co zawodnika Elite z wyjątkiem możliwości poddawania przeszkód w ramach startu w swojej kategorii.

• Nie można skracać trasy biegu wychodząc poza taśmy wyznaczające trasę.

• Korzystanie z pomocy innych zawodników, wolontariuszy, obsługi i osób nie uczestniczących w biegu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją z Serii Challenge

• Dopuszcza się możliwość uzyskania pomocy od innych Uczestników Serii Elite/Challenge na przeszkodach terenowych (doły).

• Nie można korzystać z elementów konstrukcyjnych podczas pokonywania przeszkód poza wybranymi przeszkodami (ściany, ukośna, równoważnia).

• Nie można ominąć przeszkody nie zaliczając jej. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest wykonanie pętli z obciążeniem po nieudanej próbie pokonania przeszkody.

• Seria Challenge dla kobiet: dozwolone jest korzystanie z podstawionej palety ustawionej dłuższym bokiem do ziemi przy pokonywaniu wybranych przeszkód (ściany 2.7-3.0, Ukośna, Skośna)

• Przeszkoda zakończona dzwonkiem zaliczona jest TYLKO w przypadku, gdy zawodnik wyraźnie uderzy dłonią w dzwonek, który wyda dźwięk.

• Zawodnicy poruszający się po trasie po pokonaniu przeszkody nie mogą się wrócić przed nią po zostawione tam przedmioty. Wszystko z czym

chcą biec dalej muszą posiadać przy sobie w czasie pokonywania przeszkód

• Zawodnik Serii Challenge po poddaniu każdej przeszkody w ramach swoich „3 żyć” jest zobowiązany wykonać karne burpees. Jeśli zawodnik traci na przeszkodzie ostatnią opaskę serii Challenge musi pokonać przeszkodę na zasadach OPEN lub wykonać karne burpees.

• Przez kończynę górną rozumie się części ciała od ramienia do ręki.

• Opaska Challenge musi znajdować się na głowie z widocznym numerem.

• Dopuszczalne jest ściągnięcie jej na szyję przy przeszkodach wodnych.

• Zawodnik nie może w czasie pokonywania przeszkody utrudniać pokonywania przeszkody innemu uczestnikowi biegu. W czasie pokonywania

przeszkody może korzystać tylko z jednego toru.

• Zakaz używania substancji klejących.

• Nieopatrzone, otwarte rany z sączącą się krwią uniemożliwiają kontynuowanie biegu. Aby kontynuować bieg zawodnik może opatrzeć rany dłoni

samodzielnie lub użyć rękawiczek. Jeśli tego nie wykona może przyjąć pomoc od medyków.

• Wyprzedzanie: Zawodnik biegnący wolniej nie ma prawa zabiegać drogi i uniemożliwiać wyprzedzenia siebie przez zawodnika szybszego. (E+Ch+O)

• Zakaz ustawiania, ingerowania, osuszania, wycierania przeszkód przed przystąpieniem do ich pokonywania

• Pokonywanie przeszkód technicznych z zamontowanymi na stałe uchwytami, co do zasady, rozpoczyna się od pierwszego z elementów (drążka, kółek,

kulek, liny).

• Zawodnik w momencie oderwania nóg od belki startowej musi używać pierwszego wiszącego elementu

• Pokonywanie przeszkód technicznych z kołkami lub kółkami które zawodnik przekłada pokonując przeszkodę zaczyna się od pierwszych dwóch

otworów/wystających drążków. Zawodnik w momencie oderwania nóg od belki startowej musi wisieć na pierwszych 2 elementach.

• Tor Fast Lane jest dla zawodników pokonujących przeszkodę po raz pierwszy. Retry Lane - dla zawodników powtarzających.

Zasady te obowiązują od momentu, kiedy na przeszkodzie jest więcej uczestników, niż torów.

 

 

Runmageddon Warszawa Twierdza Modlin
29/01.10.2023