Zostań Ambasadorem

 

Ambasadorem eventu Runmageddon Global może zostać osoba, która:

 1. Zebrała minimum 3-osobową drużynę.
 2. Podpisała umowę ambasadorską z Runmageddonem Global.

 

ZASADY PROGRAMU AMBASADORSKIEGO

 1. Ambasador zobowiązuje się do stworzenia drużyny (3 do 5 osób), która weźmie udział w evencie Runmageddon Global wskazanym przez Ambasadora. Ambasador nie jest liczony jako członek drużyny.
 2. Ambasador otrzymuje zniżkę – 20% ceny za każdą pozyskaną osobę do drużyny

 

 

3. Drużyna zostaje utworzona w momencie zapłaty zaliczki za udział w evencie wszystkich członków drużyny (3-5 osób).

4. Zapis całej drużyny musi być dokonany w ciągu 48h od złożenia przez Ambasadora drogą mailową deklaracji o zamknięciu drużyny. 

 

 

5. Zniżka dla Ambasadora jest naliczona po zamknięciu drużyny i dokonaniu wpłaty zaliczki przez wszystkich jej członków.

6. Ambasador może przekazać osobom z drużyny 5% zniżki na pełną cenę zapisu. Zniżka dotyczy ceny obowiązującej w dniu opłacenia zaliczki przez członka drużyny. Kwota zaliczki jest jednakowa dla każdego Uczestnika.

7. Po dokonaniu tych wszystkich formalności, Ambasador otrzyma także voucher na start w dowolnym Intro lub Rekrucie, ważny do końca 2020 roku.

 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go na adres: ewelina.poplawska@runmageddon.pl
 2. W odpowiedzi dostaniesz od nas umowę, którą podpisujesz i odsyłasz na adres: ewelina.poplawska@runmageddon.pl
 3. Zbierz drużynę: od 3 do 5 osób.
 4. Masz już wszystkich? Wypełnij deklarację o „zamknięciu budowy drużyny” i podeślij ją na adres: ewelina.poplawska@runmageddon.pl
 5.  Deklaracja wysłana? Od tego momentu osoby z Twojej drużyny mają 48h na wniesienie opłaty – nie musi to być od razu cała kwota – wystarczy zaliczka za udział w evencie.
 6. Dostajesz zniżkę na start – procent uzależniony od ilości osób (patrz infografika na górze strony)
 7. Jedziesz na event ze swoją ekipą!