Regulamin Ligi RMG 2023

 

- REGULAMIN LIGI RMG 2023 - 

 

§1. Objaśnienie terminów

1.1. Liga RMG 2023: 

Liga RMG 2023: Przedsięwzięcie prowadzone na wszystkich zawodach Runmageddon w formułach Intro, Nocny Rekrut, Rekrut, Classic, Hardcore oraz Ultra. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonić Uczestników biegów Runmageddon, którzy zajęli najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej, gromadząc największą ilość punktów w ciągu sezonu 2023, bez podziału na kategorie płciowe. Przedsięwzięcie trwa od pierwszego wydarzenia Runmageddon do ostatniego w danym sezonie*.

 

1.2. Klasyfikacja: 

W Lidze RMG prowadzona będzie klasyfikacja generalna, sumująca Wyniki Punktowe uzyskane przez Uczestników podczas biegów Runmageddon.

 

1.3. Bieg: 

Biegi Runmageddon odbywające się w formułach Intro, Rekrut, Nocny Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra.

 

1.4. Uczestnik: 

Osoba, która spełniła warunki przystąpienia do biegu opisane w Regulaminie Biegów Runmageddon w pkt. VII

 

1.5. Organizator: 

Organizatorem Ligi RMG 2023 jest Extreme Events Sp. z o.o. oraz Fundacja Runmageddon.

 

1.6. Sezon: 

Okres, w którym organizowane są biegi Runmageddonu. W sezonie 2023 klasyfikacje rozpoczyna Zimowy Runmageddon Twierdza Modlin 4-5.02.2023, a kończy ostatnia impreza 2023 – prawdopodobnie październik 2023.

 

1.7. Nagrody: 

W Lidze RMG przyznane zostaną nagrody dla wszystkich Uczestników, którzy zgromadzili ilość punktów wystarczająca do przejścia danego progu punktowego w trakcie sezonu w klasyfikacji generalnej, bez podziału na kategorie płciowe. Nagrody zostaną ogłoszone najpóźniej w marcu 2023.

 

1.8. Próg punktowy:

Wartość liczbowa punktów potrzebna do osiągnięcia danej kategorii. Każdy próg punktowy ma inne nagrody – im wyższy próg punktowy, tym wyższa wartość nagród. Szczegółowa liczba punktów możliwych do zdobycia, a także konkretne, liczbowe progi punktowe zostaną podane po ogłoszeniu wszystkich eventów w sezonie 2023.

 

1.9. Tabela Ligi RMG: 

Tabela ukazująca uczestników według sumy Wyników Punktowych Biegów, które zdobyli w sezonie w klasyfikacji generalnej Ligi RMG 2023.

 

1.10. Formuła:

Bieg rozgrywany na dystansach ok.: 3 km (Intro), 6 km (Rekrut, Nocny Rekrut), 12km (Classic), 21 km (Hardcore), 42 km (Ultra)

 

1.11. Wartość Formuły:

Wartością formuły określa się liczbę, przez którą przemnaża się punkty zdobyte przez uczestników w danym Biegu. Liczba ta różni się w zależności od formuły Biegu. Wartości poszczególnych formuł: Intro = 1, Rekrut, Nocny Rekrut = 2, Classic = 3, Hardcore = 4, Ultra = 5 (połowa Ultra = Hardcore = 4). Wyjątkiem jest Finał Ligi Runmageddonu 2023, na którym wartości formuł są podwojone, tj. Intro = 2, Rekrut = 4, Classic = 6, Hardcore = 8, Ultra = 10).

 

1.12. Wynik Punktowy: 

Wynikiem Punktowym nazywa się liczbę punktów zdobytą przez Uczestnika za start w danej formule.

 

1.13. Wynik Ligowy:

Wynikiem Ligowym jest suma Wyników Punktowych zdobytych przez Uczestnika w klasyfikacji.

 

§2. Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Lidze RMG w sezonie 2023.

 

2.1. Celem Ligi RMG jest wyłonienie i nagrodzenie najczęściej startujących Uczestników biegów Runmageddon, którzy zajęli najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej gromadząc największą ilość punktów w ciągu sezonu 2023, bez podziału na kategorie płciowe.
Przystąpienie do rywalizacji w Lidze RMG nie wymaga dodatkowych rejestracji.
 

2.2. Liga dotyczy startów w serii Elite oraz Open w formułach Intro, Rekrut, Nocny Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra.

2.3. Aby wziąć udział w Finale Ligi RMG 2023 trzeba w sezonie 2023 zebrać min. 2 pkt.

 

2.4. Progi procentowe i klasyfikacja

W Lidze RMG 2023 prowadzona będzie Klasyfikacja Generalna, która sumuje Wyniki Punktowe Biegów uzyskane przez Uczestników, bez podziału na płeć. Nagrody są wyliczone na podstawie maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia w sezonie 2023 i wynoszą odpowiednio:

PRÓG:
8 100%
7 90-99%
6 80-89%
5 70-79%
4 60-69%
3 52-59%
2 46-51%
1 40-45%

Szczegółowa liczba punktów możliwych do zdobycia, a także konkretne (liczbowe) progi punktowe zostaną podane po ogłoszeniu wszystkich eventów w sezonie 2023.

Aby uzyskać nagrody z danego porgu trzeba osiągnąć próg odpowiadający procencie wszystkich punktów do zdobycia w danym sezonie, przykładowo: przy 100 punktach możliwych do uzyskania w sezonie 2023, osoba wchodzi na 1. próg procentowy mając 40 punktów.

 

2.5. Nagrody

Wartość puli nagród wynosi ponad 15 000 zł w nagrodach rzeczowych. Nagrody są przyznawane na każdym progu procentowym i wyglądają następująco.

 

2.6. Punktacja tabeli Ligi RMG 2023 oraz Wartości Formuł

Punkty do klasyfikacji są przyznawane Uczestnikom za start w formułach Intro, Rekrut, Nocny Rekrut, Classic, Hardcore, Ultra w sezonie 2023. Uzyskany wynik ze startu jest uznawany za Wynik Punktowy Biegu uzyskany przez danego uczestnika i dodawany do klasyfikacji generalnej. Punkty do klasyfikacji generalnej przyznawane są wg oficjalnych wyników biegu.

Tabela Ligi RMG 2023 będzie aktualizowana po publikacji oficjalnych wyników z zawodów na stronie www.runmageddon.pl.

 

2.7. Prawa Organizatora

Organizator zapewnia sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Ligi RMG 2023 w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn. W takim wypadku data zakończenia funkcjonowania Ligi RMG 2023 będzie uznawana za koniec rywalizacji, a obecna tabeli Ligi stanie się tabelą końcową.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia biegu z rywalizacji w Lidze RMG 2023 post factum bez podania przyczyny.

Zimowy Runmageddon Warszawa
03/04.02.2024