Regulamin Ligi RMG KIDS 2023

REGULAMIN LIGI RMG KIDS 2023

 

§1. Objaśnienie terminów

1.1. Liga RMG KIDS 2023:

Przedsięwzięcie prowadzone na wszystkich zawodach Runmageddon w formule KIDS. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonić małoletnich Uczestników biegów Runmageddon KIDS, którzy zajęli najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej, gromadząc największą ilość punktów w ciągu sezonu 2023, bez podziału na kategorie płciowe i wiekowe. Przedsięwzięcie trwa od pierwszego wydarzenia Runmageddon do ostatniego w danym sezonie* i obejmuje wyłącznie wydarzenia, na których odbywa się formuła KIDS.

*Terminy wszystkich wydarzeń zostaną opublikowane w trakcie trwania sezonu.

 

1.2. Klasyfikacja: 

W Lidze RMG KIDS 2023 prowadzona będzie klasyfikacja generalna, sumująca Wyniki Punktowe uzyskane przez Uczestników podczas biegów Runmageddon KIDS.

 

1.3. Bieg: 

Biegi Runmageddon odbywające się w formule KIDS w dowolnej kategorii wiekowej, zarówno w formule Open jak i Elite.

 

1.4. Uczestnik: 

Osoba, która spełniła warunki przystąpienia do biegu opisane w Regulaminie Biegów Runmageddon, pkt. VII

 

1.5. Organizator:

Organizatorem Ligi RMG KIDS 2023 jest Extreme Events Sp. z o.o. oraz Fundacja Runmageddon.

 

1.6. Sezon: 

Okres, w którym organizowane są biegi Runmageddonu. W sezonie 2023 klasyfikację KIDS rozpoczyna Runmageddon Wrocław (01.04.2023), a kończy ostatnia impreza 2023, na której odbywa się bieg w formule KIDS –  październik 2023.

 

1.7. Nagrody: 

W Lidze RMG KIDS przyznane zostaną nagrody dla wszystkich Uczestników, którzy zgromadzili ilość punktów wystarczająca do przejścia danego progu punktowego w trakcie sezonu w klasyfikacji generalnej, bez podziału na kategorie płciowe i wiekowe.

 

1.8. Próg punktowy:

Wartość liczbowa punktów potrzebna do osiągnięcia danej kategorii. Każdy próg punktowy ma inne nagrody – im wyższy próg punktowy, tym wyższa wartość nagród. Szczegółowa liczba punktów możliwych do zdobycia, a także konkretne, liczbowe progi punktowe zostaną podane po ogłoszeniu wszystkich eventów w sezonie 2023.

 

1.9. Tabela Ligi: 

Tabela ukazująca uczestników według sumy Wyników Punktowych Biegów, które zdobyli w sezonie w klasyfikacji generalnej Ligi RMG KIDS 2023.

 

1.10. Formuła:

Bieg rozgrywany na dystanie ok. 1 km (KIDS) .

 

1.11. Wartość Formuły:

Wartość jednego startu w formule KIDS na danym wydarzeniu wynosi 1 punkt, jeśli uczestnik pokonuje ją raz. Wartość każdego kolejnego startu na tym samym wydarzeniu wynosi 2 punkty. Przykładowa punktacja na jednym wydarzeniu (kiedy wydarzenie jest 2-dniowe i każdego dnia odbywa się formuła KIDS), a uczestnik startuje łącznie 3 razy w ciągu wydarzenia, wygląda następująco:

Przykład 1
1-wszy start (sobota) – 1 punkt
2-gi start (niedziela) – 2 punkty
Suma punktów za dane wydarzenie – 3 punkty

Przykład 2
1-wszy start (sobota) – 1 punkt
2-gi start (sobota) – 2 punkty
3-ci start (niedziela) – 2 punkty
Suma punktów za dane wydarzenie – 5 punktów

 

1.12 Wynik Punktowy: 

Wynikiem Punktowym nazywa się liczbę punktów zdobytą przez Uczestnika za starty jednokrotne i wielokrotne w formule KIDS na danym wydarzeniu.

 

1.13. Wynik Ligowy:

Wynikiem Ligowym jest suma Wyników Punktowych zdobytych przez Uczestnika w klasyfikacji.

 

§2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Lidze RMG KIDS w sezonie 2023.

2.2. Celem Ligi RMG KIDS jest wyłonienie i nagrodzenie najczęściej startujących Uczestników biegów Runmageddon KIDS, którzy zajęli najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej gromadząc największą ilość punktów w ciągu sezonu 2023, bez podziału na kategorie płciowe i wiekowe.

2.3. Przystąpienie do rywalizacji w Lidze RMG nie wymaga dodatkowych rejestracji.

2.4. Liga dotyczy startów w serii Elite oraz Open w formule KIDS.

 

§3. Klasyfikacje i nagrody

 

3.1. W Lidze RMG KIDS 2023 prowadzona będzie Klasyfikacja Generalna, która sumuje Wyniki Punktowe Biegów uzyskane przez Uczestników, bez podziału na płeć i wiek.

3.2. Wartość puli nagród wynosi 6 000 zł. 

3.3. Progi punktowe wynoszą odpowiednio:

próg 3. – 9 punktów

próg 2. – 7 punktów

próg 1. – 5 punktów

3.4. Tabela Ligi RMG KIDS 2023 będzie aktualizowana po publikacji oficjalnych wyników z zawodów na stronie www.runmageddon.pl.

3.5. Nagrody za określone progi punktowe są następujące:

próg 3. – nerka Runmageddon KIDS

próg 2. – kapelusz Runmageddon KIDS + piłka plażowa Rumageddon KIDS

próg 1. – skarpetki Runmageddon KIDS

 

§4. Prawa Organizatora

 

4.1. Organizator zapewnia sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Ligi RMG KIDS 2023 w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyn.

4.2. W takim wypadku data zakończenia funkcjonowania Ligi RMG KIDS 2023 będzie uznawana za koniec rywalizacji, a obecna tabeli Ligi stanie się tabelą końcową.

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody bez podania przyczyny z zachowaniem wartości nagrody za określony próg punktowy.

4.5. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia biegu z rywalizacji w Lidze RMG KIDS 2023 post factum bez podania przyczyny.

 

Runmageddon Wrocław - Partynice
05/07.04.2024