Cennik

Wysokość Zaliczki za VOUCHER jest stała i wynosi 700 euro (słownie: siedemset euro).

Całkowita opłata za VOUCHER uzależniona jest od terminu wpłacenia zaliczki i wynosi:


• zaliczka do 30.09.2019 - 2300 euro (w tym pakiet transferowy 400 euro)
• zaliczka do końca zapisów - 2530 euro (w tym pakiet transferowy 400 euro)

 

 

 

 

Runmageddon Katowice Hałda Kostuchna
08/09.06.2024